kehitykselliset palvelut

1 artikkeli

Kehitykselliset palvelut – integroitumista lapsen tukemiseksi

Palvelujen integroimisen eli yhteensovittamisen ensisijaisina tavoitteina on vähentää tai ehkäistä palvelujen pirstaleisuutta ja asiakasprosessien sattumanvaraisuutta. Onnistuneen integraation lopputuloksena palvelu on joustavaa, saumatonta, responsiivista, asiakasta osallistavaa […]