monialaisuus

4 artikkelia

Sisustusarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun kohtaaminen

Keväällä 2022 sisustusarkkitehtuurin opiskelijat saivat uuden Palvelumuotoilustudion opintojakson kautta mahdollisuuden yhdistää kahden eri alan oppeja. Palvelumuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suunnittelivat yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon ja Keko-hankkeen kanssa […]

Kehitykselliset palvelut – integroitumista lapsen tukemiseksi

Palvelujen integroimisen eli yhteensovittamisen ensisijaisina tavoitteina on vähentää tai ehkäistä palvelujen pirstaleisuutta ja asiakasprosessien sattumanvaraisuutta. Onnistuneen integraation lopputuloksena palvelu on joustavaa, saumatonta, responsiivista, asiakasta osallistavaa […]