liiketoiminta

9 artikkelia

Asiakaskokemuksen mittaamisen ja kehittämisen merkitys liiketoiminnalle

Kaikessa liiketoiminnassa ja myyntityössä asiakaskokemuksella on valtaisa merkitys. Asiakaskokemus viittaa siihen, miten potentiaaliset ja nykyiset asiakkaat kokevat yrityksen sekä yrityksen tuotteet ja palvelut. Usein koetun […]

Asiakaspaneeli on yritykselle hyvä keino syventää ymmärrystä, mutta miten asiakas saadaan osallistumaan?

2000-luvulla liiketoiminnan toimintaympäristö on kehittynyt entistä nopeatempoisemmaksi globalisaation ja digitalisaation vuoksi. Tämän vuoksi, asiakkaiden mielipiteitä on perusteltua kerätä systemaattisesti ja useammin kuin aikaisemmin. Perinteisesti asiakkaiden […]