luontomatkailu

32 artikkelia

Geopuistojen ja kansallispuistojen eroista ja yhtäläisyyksistä

Suomen luonto ja siihen liittyvät palvelut ovat maamme vahvimpia matkailuvaltteja. Kohdetasolla luontomatkailumme ehdottomia huippuja ovat 41 kansallispuistoamme, jotka esittelevät suomalaista luontoa kaikessa monimuotoisuudessaan (Visit Finland […]

Matkailutuotteiden pilotointia Liesjärven kansallispuiston perinnetapahtumassa

Luontomatkailu ja luonnossa liikkuminen sekä näihin yhdistyvä paikallinen kulttuuri ovat tänä päivänä Suomen vahvimpia matkailuvaltteja. Suomi tarjoaa matkailijoille mahdollisuuden kokea elämyksiä luonnossa, paikallisen kulttuurin äärellä […]

Luontoon liittyvä elävä perintö matkailun vetovoimatekijänä

Kulttuuriperintökohteet on tunnistettu Suomen matkailussa erottautumistekijäksi, johon liittyy vahvaa kasvupotentiaalia (TEM 2019). Vaikka moni yhdistääkin kulttuuriperinnön vetovoiman ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, avaa myös aineeton elävä perintö […]

Kestävä matkailu Salpausselkä Geoparkissa kunnioittaa kulttuuriperintöä

Luonto ja kulttuuri ovat Päijät-Hämeessä kaksi vahvaa matkailun vetovoimatekijää, joiden vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuva Salpausselkä Geopark tunnetaan veden muovaamana maisemana. […]

Perinnetapahtumat elävöittävät luontokohteiden kulttuuriperintöä

Luonnon helmassa sijaitsevat kulttuuriympäristöt ovat kiinnostavia käyntikohteita, joissa voi tehdä aikamatkan satojen vuosien taakse. Hyviä esimerkkejä tästä tarjoavat monet kansallispuistojemme sisällä sijaitsevat kulttuuriympäristöt, jotka ovat […]

Uusi kulttuurireitti nostaa Päijät-Hämeen teollisuushistoriaa ja luontokohteita

Kulttuurimatkailun merkitys matkailijalle muodostuu osallistavasta elämyksellisyydestä. Tärkeä osa kulttuurimatkailukokemuksen elämyksellisyyttä liittyy siihen, että kulttuurimatkailu tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ympäristöön liittyviin tarinoihin tutustumiseen (Business Finland […]