luontomatkailu

47 artikkelia

metsän reunassa harmaantunut puinen, tiilikattoinen, museotalo, etualalla opastetaulu

Digitaalisista opastuspalveluista lisäarvoa luontomatkailuun

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä (Tyrväinen ym. 2007). Luontoympäristön rauha ja hiljaisuus, kauniit maisemat sekä luonnon omakohtainen kokeminen […]

Näkökulmia vastuullisuuteen luontomatkailussa

Kulttuurista kiinnostuneet matkailijat ovat eräs matkailun merkittävimmistä kohderyhmistä maailmalla (Visit Finland 2023). Suomessa luontoympäristössä sijaitsevat kulttuurikohteet ovat olennainen osa myös kansallispuistojemme ja retkeilyalueidemme kasvavaa vetovoimaa. […]

Kulttuuriympäristö syventää luonnon hyvinvointivaikutuksia

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä. Hyvinvointivaikutusten syntyyn konkreettisesti vaikuttaviksi elementeiksi luontoympäristössä on todettu esimerkiksi vehreys, vesistöt ja pinnanmuotojen […]

Ideoita rajaseudun luontokohteiden kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen matkailussa

Etelä-Karjalan luonto ja siihen liittyvä kulttuuriperintö luovat upeita elämyksiä alueelle saapuville matkailijoille. Maakunnan tunnetuin luontonähtävyys Saimaa kätkee syliinsä tuhansia tarinoita ja kansainvälisesti arvokkaita geologisia kohteita, […]

Luontoreittien infrastruktuurin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

Luonto on olennainen osa suomalaista matkailun vetovoimaa. Tilanteen mukaan sillä voi olla matkailijan kokemukseen vahva vaikutus itseisarvona, havainto- ja elämysympäristönä tai harrastustoiminnan puitteena (Järviluoma 2006). […]

Digitaalisten rajapintojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa

Sähköinen markkinointi on matkailussa jo pitkään ollut arkipäivää. Erilaisten matkakohdetietoa tarjoavien kaupallisten ja julkisesti tuotettujen alustojen määrä lisääntyy koko ajan ja matkailijan on usein vaikea […]

Geoparkien merkityksistä erilaisille kohderyhmille

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan […]