luontomatkailu

50 artikkelia

Paikallisista tarinoista sisältöä Etelä-Karjalan matkailuun

Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartassa ennakoidaan aineettoman kulttuuriperinnön merkityksen kasvua matkailussa. Etelä-Karjalassa on runsaasti linnavuoria, kalliomaalauksia ja luontoympäristössä sijaitsevia rakennettuja kulttuuriympäristöjä, jotka tunnetaan myös matkailunähtävyyksinä. Fyysisten […]

Geoparkien luontoaktiviteetit kiinnostivat Erämessuilla

UNESCO Global Geopark -alueet vaalivat ja tekevät näkyväksi alueensa arvokasta luonnon- ja kulttuuriperintöä, vahvistavat paikallisidentiteettiä ja edistävät kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan kehittämistä (Geoparks Finland 2024). […]

Kulttuuriperintö ja kestävä matkailu yhdistävät toimijoita Etelä-Karjalassa

Museoviraston, Etelä-Karjalan liiton, goSaimaan ja Rautjärven kunnan yhdessä järjestämässä Kulttuuriperintö ja kestävä matkailu -tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja alueen ajankohtaisista kulttuuriperintöön liittyvistä kehittämishankkeista ja keskusteltiin mahdollisuuksista löytää […]

metsän reunassa harmaantunut puinen, tiilikattoinen, museotalo, etualalla opastetaulu

Digitaalisista opastuspalveluista lisäarvoa luontomatkailuun

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä (Tyrväinen ym. 2007). Luontoympäristön rauha ja hiljaisuus, kauniit maisemat sekä luonnon omakohtainen kokeminen […]

Näkökulmia vastuullisuuteen luontomatkailussa

Kulttuurista kiinnostuneet matkailijat ovat eräs matkailun merkittävimmistä kohderyhmistä maailmalla (Visit Finland 2023). Suomessa luontoympäristössä sijaitsevat kulttuurikohteet ovat olennainen osa myös kansallispuistojemme ja retkeilyalueidemme kasvavaa vetovoimaa. […]

Kulttuuriympäristö syventää luonnon hyvinvointivaikutuksia

Luonnossa liikkuminen edistää fyysistä hyvinvointia, rentouttaa, alentaa stressitasoa ja palauttaa arjen kiireistä. Hyvinvointivaikutusten syntyyn konkreettisesti vaikuttaviksi elementeiksi luontoympäristössä on todettu esimerkiksi vehreys, vesistöt ja pinnanmuotojen […]

Ideoita rajaseudun luontokohteiden kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen matkailussa

Etelä-Karjalan luonto ja siihen liittyvä kulttuuriperintö luovat upeita elämyksiä alueelle saapuville matkailijoille. Maakunnan tunnetuin luontonähtävyys Saimaa kätkee syliinsä tuhansia tarinoita ja kansainvälisesti arvokkaita geologisia kohteita, […]

Luontoreittien infrastruktuurin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

Luonto on olennainen osa suomalaista matkailun vetovoimaa. Tilanteen mukaan sillä voi olla matkailijan kokemukseen vahva vaikutus itseisarvona, havainto- ja elämysympäristönä tai harrastustoiminnan puitteena (Järviluoma 2006). […]