matkailun kehittäminen

19 artikkelia

Talvikauden luontoretkeilystä Suomen geopark-alueilla

Suomalaiset harrastavat aktiivisesti luontoliikuntaa kaikkina vuodenaikoina. Vaikka talvikauden suosituimman aktiviteetin eli murtomaahiihdon harrastajamäärä onkin viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut selvästi, harrastaa lähes kolmasosa suomalaisista maastohiihtoa keskimääräisen […]

Luonnon pyhät paikat matkailun vetovoimatekijöinä

Suomen luonnossa on tuhansia kansanperinteen kautta tunnettuja pyhiä paikkoja, joilla on uskottu olevan kohtalonyhteys ihmisten elämään ja joissa on ajateltu olevan tuonpuoleista voimaa (Taivaanaula 2024a). […]

Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen […]

Ideoita rajaseudun luontokohteiden kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen matkailussa

Etelä-Karjalan luonto ja siihen liittyvä kulttuuriperintö luovat upeita elämyksiä alueelle saapuville matkailijoille. Maakunnan tunnetuin luontonähtävyys Saimaa kätkee syliinsä tuhansia tarinoita ja kansainvälisesti arvokkaita geologisia kohteita, […]

Digitaalisten rajapintojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa

Sähköinen markkinointi on matkailussa jo pitkään ollut arkipäivää. Erilaisten matkakohdetietoa tarjoavien kaupallisten ja julkisesti tuotettujen alustojen määrä lisääntyy koko ajan ja matkailijan on usein vaikea […]

Geomatkailun kasvun kolme mahdollistajaa

Geopark-alueet ovat maailmanlaajuisesti suosittuja matkailukohteita, joiden vahvimman vetovoimatekijän muodostavat niiden kansainvälisesti arvokkaat geologiset kohteet (European Geoparks Network 2024). Näiden pienten ja suurten luonnonihmeiden lisäksi alueilla […]