matkailun kehittäminen

4 artikkelia

Luontoon liittyvä elävä perintö matkailun vetovoimatekijänä

Kulttuuriperintökohteet on tunnistettu Suomen matkailussa erottautumistekijäksi, johon liittyy vahvaa kasvupotentiaalia (TEM 2019). Vaikka moni yhdistääkin kulttuuriperinnön vetovoiman ensisijaisesti rakennettuun ympäristöön, avaa myös aineeton elävä perintö […]

Kestävä matkailu Salpausselkä Geoparkissa kunnioittaa kulttuuriperintöä

Luonto ja kulttuuri ovat Päijät-Hämeessä kaksi vahvaa matkailun vetovoimatekijää, joiden vaikutusta on vaikea erottaa toisistaan. Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuva Salpausselkä Geopark tunnetaan veden muovaamana maisemana. […]