Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

18 artikkelia

Geoparkien luontoaktiviteetit kiinnostivat Erämessuilla

UNESCO Global Geopark -alueet vaalivat ja tekevät näkyväksi alueensa arvokasta luonnon- ja kulttuuriperintöä, vahvistavat paikallisidentiteettiä ja edistävät kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan kehittämistä (Geoparks Finland 2024). […]

Geopark-alueilla kehitetään esteettömiä elämyksiä

Mahdollisuus liikkua kauniissa ja rauhallisessa luonnossa on kaikkien suomalaisten yhteinen etuoikeus. Maamme on täynnä upeita ja monimuotoisia luontokohteita, joista erityisesti 41 kansallispuistoamme ja seitsemän retkeilyaluettamme […]

Talvikauden luontoretkeilystä Suomen geopark-alueilla

Suomalaiset harrastavat aktiivisesti luontoliikuntaa kaikkina vuodenaikoina. Vaikka talvikauden suosituimman aktiviteetin eli murtomaahiihdon harrastajamäärä onkin viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut selvästi, harrastaa lähes kolmasosa suomalaisista maastohiihtoa keskimääräisen […]

Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen […]

Luontoreittien infrastruktuurin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

Luonto on olennainen osa suomalaista matkailun vetovoimaa. Tilanteen mukaan sillä voi olla matkailijan kokemukseen vahva vaikutus itseisarvona, havainto- ja elämysympäristönä tai harrastustoiminnan puitteena (Järviluoma 2006). […]