Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

13 artikkelia

Kulttuurireitistä yhteistä vetovoimaa pohjoismaisille geopark-alueille?

Vaikka UNESCO Global Geopark -konseptin perusidea nouseekin alueiden luontoarvoista, on kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen ja vaaliminen luonnollinen osa toimintaa kaikilla maailman 195:llä UGG-alueella. Luontoympäristön ja siihen […]

Luontoreittien infrastruktuurin kehittämisen haasteista ja mahdollisuuksista

Luonto on olennainen osa suomalaista matkailun vetovoimaa. Tilanteen mukaan sillä voi olla matkailijan kokemukseen vahva vaikutus itseisarvona, havainto- ja elämysympäristönä tai harrastustoiminnan puitteena (Järviluoma 2006). […]

Geomatkailun kasvun kolme mahdollistajaa

Geopark-alueet ovat maailmanlaajuisesti suosittuja matkailukohteita, joiden vahvimman vetovoimatekijän muodostavat niiden kansainvälisesti arvokkaat geologiset kohteet (European Geoparks Network 2024). Näiden pienten ja suurten luonnonihmeiden lisäksi alueilla […]

Geopark-alueet panostavat ympärivuotisen näkyvyyden kehittämiseen

Luontomatkailu ja luonnossa liikkuminen ovat Suomen vahvimpia matkailuvaltteja. Kauniin luontoympäristön ohella luontomatkailumme vetovoiman kärkinä toimivat laadukkaat ja vastuullisesti tuotetut matkailupalvelut, jotka ovat saatavilla ympärivuotisesti (Visit […]

Suomen UNESCO Global Geopark -alueet kehittävät yhteismarkkinointiaan

Suomen virallisten UNESCO Global Geopark -alueiden määrä on viimeisten kolmen vuoden aikana nelinkertaistunut ja seuraavan vuoden aikana on odotettavissa, että Kraatterijärvi Geopark liittyy Rokuan, Lauhanvuori-Hämeenkankaan, […]

Geopuistojen matkailun kehittäminen puhutti Rokuan Geopark-seminaarissa

Maailmanlaajuisesti toista kertaa järjestettävää geodiversiteettipäivää juhlistettiin tänä vuonna Suomen geopuistojen yhteisellä seminaarilla, jonka tavoitteena oli arvioida alueiden vaikuttavuutta paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä tarkentaa yhteisen […]