MAMIKSA

3 artikkelia

Nuorten valinnat: toisen asteen koulutuksen ja maaseudun yrittäjyyden vetovoimaisuus Etelä-Karjalassa

Maaseudun ammattien ja yrittäjyyden roolia kestävyyssiirtymässä tulee tarkastella myös nuorten näkökulmasta. MAMIKSA ‒ Maaseudun mikroyritykset kestävyyssiirtymän ajureina -hankkeessa (LAB 2024) on perehdytty nuorten yrittäjyysasenteisiin, ammatillisiin […]