kunnat

5 artikkelia

PBbase kerää osbutoimijat yhteen: case pienemmät toteutukset

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen tuore, kansainvälinen osallistuvan budjetoinnin – osbun – verkosto PBbase kerää yhteen aiheesta kiinnostuneita. Verkoston […]

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua […]

Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Suomesta on parhaillaan otollinen tilanne ammentaa osallistuvan budjetoinnin ”osbun” osaamista myös muiden iloksi, sillä lukuisat suomalaiskaupungit ovat toteuttamassa sitä. Osbussa asukkaat otetaan mukaan päättämään oman […]