olosuhdetestaus

1 artikkeli

Olosuhdetestaus LAB-ammattikorkeakoulussa

Olosuhdetestauksella voidaan selvittää erilaisten neitseellisten tai kierrätettyjen materiaalien soveltuvuutta ja luotettavuutta erilaisissa käyttöolosuhteissa. Testaus voidaan suorittaa lämpötilan, kosteuden tai näiden molempien suhteen. LAB-ammattikorkeakoulun Energia- ja […]