Olosuhdetestaus LAB-ammattikorkeakoulussa

Olosuhdetestauksella voidaan selvittää erilaisten neitseellisten tai kierrätettyjen materiaalien soveltuvuutta ja luotettavuutta erilaisissa käyttöolosuhteissa. Testaus voidaan suorittaa lämpötilan, kosteuden tai molempien suhteen. LAB-ammattikorkeakoulun Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt (EKI) -hankkeessa vuonna 2021 valmistuneen kiertotalouslaboratorion yksi uusista laitehankinnoista on Memmertin 750HPPeco-olosuhdekaappi.

Linkki EKI-hankkeen kotisivulle.

Kuvassa olosuhdekaappi ovet auki, kaapin sisällä näkyy 2 kappaletta ritilähyllyjä, mihin näytteet voidaan sijoittaa testauksen ajaksi.
Kuva 1. Olosuhdekaappi sisäpuolelta. (Henttonen 2021)

LAB-ammattikorkeakoulun kalustetestauksen laboratoriossa on pitkä kokemus olosuhdetestauksesta. Kiertotalouslaboratorioon hankittu olosuhdekaappi lisää testauskapasiteettia ja nyt käytettävissä on yhteensä kolme olosuhdekaappia erilaisilla ominaisuuksilla.

Linkki kalustetestauslaboratorion sivuille.

Miksi testataan?

Yleensä olosuhdetestaamista koskevat vaatimukset perustuvat kansainvälisiin standardeihin, mutta myös yritysten omaan tietoon tuotteidensa toimintavarmuudesta tai teknisistä ja visuaalisista laatuvaatimuksista. Testaamisella varmistetaan tuotteiden laatu ja turvallisuus jo kehitysvaiheessa, jolloin voidaan luottaa siihen, että tuotteen siirtäminen tuotantoon on kannattavaa.

Lämpötilatesteissä tutkitaan, minkälaisia fysikaalisia muutoksia erilaiset lämpötilat ja lämpötilojen muutokset aiheuttavat tutkittaviin kohteisiin olosuhteita jäljittelemällä. Lisäämällä kosteus yhdeksi vaikuttavaksi tekijäksi voidaan puolestaan nähdä lämpötilan ja kosteuden ristikkäisvaikutuksen aiheuttamat muutokset testattavassa tuotteessa. (Pyykkönen 2015, 4–9.)

Mitä olosuhteita voidaan simuloida?

Memmertin HPP750eco-olosuhdekaapissa voidaan simuloida erilaisia olosuhteita. Käytettäessä lämpötilan ja kosteuden ristikkäisvaikutusominaisuutta on lämpötila-alue säädettävissä +5 °C:sta 70 °C:een ja kosteuden säätö on mahdollista välillä 10-90 %RH. Suhteellinen kosteus (RH) mittaa ilmassa olevan vesihöyryn pitoisuutta, eli se on ilmassa oleva vesihöyry prosenttiosuutena (%RH) määrästä, joka tarvitaan saturaation eli vesikylläisyyden saavuttamiseen samassa lämpötilassa. (Vaisala 2021)

Ilman kosteusominaisuutta lämpötilan säätöalue on 0-70°C. Testeillä on tarkoitus varmistaa tuotteen toiminta sen luonnollisissa käyttöolosuhteilla. Olosuhdekaapilla voidaan siis testata muun muassa lämpötilan vaihteluita ja kosteuden vaikutusta erilaisille tuotteille.

Kuvassa kierrätyspolyeteenistä ruiskuvalettuja koiranluun muotoisia koesauvoja, jotka ovat menossa olosuhdetestaukseen.
Kuva 2. Olosuhdetestaukseen meneviä ruiskuvalettuja vetokoesauvoja. (Kuva: Niko Rintala)

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio palvelee myös yrityksiä. Valikoimasta löytyy erilaisia vaihtoehtoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Myös yksilölliset räätälöinnit onnistuvat. Monipuolinen laitekanta mahdollistaa erilaiset pilotit sekä analysointi- ja asiantuntijapalvelut. 

Linkki kiertotalouslaboratorion sivulle.

Kirjoittaja

Kusti Ruokamo toimii kehitysinsinöörinä LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa.

Lähteet:

Pyykkönen, T. 2015. Olosuhdekaapin käyttöönotto ja testausjärjestelmän toteutus. AMK-opinnäytetyö. Kajaanin Ammattikorkeakoulu, tietotekniikka. Kajaani. [viitattu 03.01.2022]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198764

Vaisala. 2020. Suhteellinen kosteus – mikä se on ja miksi se on tärkeä. [viitattu 03.01.2022]. Saatavilla: https://www.vaisala.com/fi/blog/2020-05/suhteellinen-kosteus-mika-se-ja-miksi-se-tarkea

Linkit:

Linkki 1. EKI. 2022. EKI: Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt. [viitattu 03.01.2022]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/eki

Linkki 2. LAB. 2022. Laboratoriopalvelut. Kalustetestauslaboratorio. [viitattu 03.01.2022]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/palvelu/kalustetestauksen-laboratorio

Linkki 3. LAB. 2022. Laboratoriopalvelut. Kiertotalouslaboratorio. [viitattu 03.01.2022]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/palvelu/kiertotalouslaboratorio

Kuvat:

KUVA 1. Sanna Henttonen. 2021. Pressikuvat. [viitattu 03.01.2022]. Saatavilla: https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB%20Press%20Images/LABORATORIES/lab-kiertotalouslaboratorio-olosuhdekaappi-12-2021-006.jpg?img=medium