opetus

10 artikkelia

Mobiiliopetus opettajan työn tukena hybridiopetuksessa 

Ammatillisen opettajakoulutuksen (JAMK) opintopiirimme tarkasteli ajankohtaista verkko-opetukseen liittyvää kehittämishaastetta osana opettajan kehittyvä toimintaympäristö -opintojaksoa. Havaintojemme mukaan toimintaympäristön muutos erityisesti Covid-19-viruksen aiheuttamana poikkeusaikana vaatii opetusmenetelmien sopeuttamista. Yksi uudemmista menetelmistä on mobiiliopetus etäopetuksen menetelmänä. Valitsimmekin kehittämistehtäväksi mobiiliopetuksen hyödyntämisen osana […]