positiivinen pedagogiikka

3 artikkelia

Positiivinen pedagogiikka osana varhaiskasvattajan työkalupakkia

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä (Kajanoja-Suominen 2021) toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa luotiin varhaiskasvattajille suunnattu positiivisen pedagogiikan toimintamalli. Toimintamallia kehitettiin pirkanmaalaisen varhaiskasvatusyksikön työntekijöille suunnattujen toiminnallisten työpajojen sekä Joensuuhun kohdistuneen […]