sote-alan koulutukset

2 artikkelia

Sote-ammattilaisten ensiapukoulutuksen merkitys Etelä-Karjalan väestölle

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi ja varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä […]