työturvallisuus

11 artikkelia

Työturvallisuus, hyvinvointi ja yrityksen tulos liittyvät yhteen

Aiemmin työturvallisuutta ei nähty tärkeänä logistiikan kannattavuuden ja tuottavuuden mittarina. Saloheimo (2016, 3) määrittelee työturvallisuuslakien koskevan tapaturmia, ammattitaudeilta suojautumista, epäasiallista kohtelua, yksintyöskentelyä sekä henkistä kuormittavuutta. […]

Luottamuksen merkitys osana onnistunutta vertaisoppimista

SafeInLog-hankkeessa järjestetään yritysvierailukierroksia, safareita, joiden keskiössä on havainnointi ja vertaisoppiminen. Safareille yritykset oppivat toisiltaan kulloisenkin isäntäyrityksen käytännöistä valitun teeman aihepiiristä. Arjen jakaminen ja ajatusten ilmaiseminen […]

Työyhteisösimulaation pilotointi rakennusmestareiden työturvallisuuden opetuksessa

Rakennusalan työturvallisuuden edistämiseen kohdentuvaa SAFECON-hanketoimintaa integroitiin LAB-ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden koulutuksessa keväällä 2021 yhteiskehittämisen ja työyhteisösimulaation avulla. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia toiminta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden parantamiseksi pienten ja […]

Sote-ammattilaisten ensiapukoulutuksen merkitys Etelä-Karjalan väestölle

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi ja varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä […]