työturvallisuus

13 artikkelia

Näkökulmia työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin

Tärkeä näkökulma työpaikan työturvallisuuden kehittämisessä on turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ennakointi. Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi tulee turvallisuusmyönteinen ja positiivinen ajattelutapa saada luontevaksi osaksi työntekoa. Toimiva, terveellinen ja turvallinen […]

Työturvallisuus, hyvinvointi ja yrityksen tulos liittyvät yhteen

Aiemmin työturvallisuutta ei nähty tärkeänä logistiikan kannattavuuden ja tuottavuuden mittarina. Saloheimo (2016, 3) määrittelee työturvallisuuslakien koskevan tapaturmia, ammattitaudeilta suojautumista, epäasiallista kohtelua, yksintyöskentelyä sekä henkistä kuormittavuutta. […]

Luottamuksen merkitys osana onnistunutta vertaisoppimista

SafeInLog-hankkeessa järjestetään yritysvierailukierroksia, safareita, joiden keskiössä on havainnointi ja vertaisoppiminen. Safareille yritykset oppivat toisiltaan kulloisenkin isäntäyrityksen käytännöistä valitun teeman aihepiiristä. Arjen jakaminen ja ajatusten ilmaiseminen […]

Työyhteisösimulaation pilotointi rakennusmestareiden työturvallisuuden opetuksessa

Rakennusalan työturvallisuuden edistämiseen kohdentuvaa SAFECON-hanketoimintaa integroitiin LAB-ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden koulutuksessa keväällä 2021 yhteiskehittämisen ja työyhteisösimulaation avulla. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia toiminta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden parantamiseksi pienten ja […]