työelämämentorointi

2 artikkelia

Luovaa oppimismuotoilua sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa osa 2

Sosionomi-verkkotutkinnon opettajat ja tiimivalmentajat käyttävät valmentajamaista työtapaa. Valmentajamainen työtapa tarkoittaa AMK-koulutuksessa sitä, että opiskelijoiden oppimista ohjataan tietoisesti ennakkovalmistautumisella ja tiimityöskentelyllä. Valmentajamainen työtapa edellyttää opiskelijan tuntemusta. […]