mentorointi

16 artikkelia

Pito- ja vetovoimaa kehittämässä iäkkäiden hoivatyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu osallistui Työterveyslaitoksen johtamaan Hyvä veto -hankkeeseen vuosina 2020–2023. Hankkeen tavoitteena oli kehittää iäkkäiden palveluiden vetovoimaa, edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä sekä pidentää työuria. Tavoitteisiin […]

Nykyaikaisella mentoroinnilla tuetaan esihenkilöiden osaamista ja työhyvinvointia

Mentorointi tunnetaan perinteisesti niin sanottuna mentori‒kisälli-mallina, jolloin kisälli oppii ja omaksuu mentoriltaan sovittuun työhön tai aihekokonaisuuteen liittyviä asioita. Tämän päivän mentorointi mukautuu myös paljon muuhun. […]

Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla […]