vastuullisuus

40 artikkelia

Vastuullisuustyö kilpailueduksi pk- ja startup-yrityksissä

Vastuullisuustyön voi katsoa lähtevän liikkeelle organisaation arvojen määrittelemisestä. Näiden kannalta lähestytään kansainvälisesti määriteltyjä ESG-laatukriteereitä E=Environment, S=Social ja G=Governance (Nordea 2023). Näistä on johdettu kestävän kehityksen […]

Vastuullisuusteot ja -suunnitelmat näkyviksi vastuullisuusklinikalla

Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden ja erityisesti vastuullisen viestinnän teemoihin ja kysymyksiin pureuduttiin VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen ensimmäisellä vastuullisuusklinikalla Lappeenrannan kampuksella huhtikuussa. Hankkeen aikana tullaan […]

Vastuullisuustavoitteissa edistyminen on koko organisaation asia

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös julkishallinnon organisaatiot keskittyvät kasvavassa määrin vastuullisuuskysymyksiin, -tavoitteisiin ja -raportointiin. Asetettujen tavoitteiden edistymisen seuranta on ratkaisevan tärkeässä roolissa toteutumisen kannalta. Perinteiset kehittymistä […]