koulutus

12 artikkelia

Maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskeluun vaikuttavat tekijät

Suomessa maahanmuutto ja monikulttuurisuus lisääntyvät nopeasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan maahanmuuttajien osuutta lisätään korkeakouluissa. Tätä varten järjestetään maahanmuuttajille valmentavaa koulutusta, kielikoulutusta ja heille suunnattua […]