Teille verkkosivut, meille tapahtuma – ja siitä uusi myytävä tuote

Monet urheiluseurat ja yhdistykset, etenkin pienet, toimivat pitkälti vapaaehtois- ja talkoovoimin. On siis varsin ymmärrettävää, että jo seuran perustoiminnan pyörittämisessä riittää tekemistä ja seuran kehittäminen sekä uusien avauksien tekeminen voi jäädä sivurooliin. Onneksi apua voi saada seuran ulkopuoleltakin. Esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat auttaneet Saimaan Paintball-urheilijat ry:tä (2023) monella tapaa viimeisen vuoden aikana.

Verkkosivuista TYHY-päivä

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat perustavat heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan oman osuuskunnan, jota hyödyntäen he tekevät erilaisia asiakasprojekteja ja kerryttävät samalla omaa osaamistaan. Pääsääntöisesti nämä projektit tehdään yrityksille rahaa vastaan, mutta opiskelijoilla on oikeus valita itse projektinsa, joita lähtevät toteuttamaan. (Kokkonen 2021.)

Aina välillä voikin olla hyödyllisintä – kaikkia osapuolia ajatellen – tehdä toimeksianto yhteistyöperiaatteella. Tässä tapauksessa opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Saaga Marketing (2023) teki tyhjästä Saimaan Paintball-urheilijoille (2023) verkkosivut ja opiskelijat saivat sitä vastaan työhyvinvointia edistävän eli TYHY-henkisen paintball-tapahtuman, jonka paintball-urheilijat järjestivät. Yhteistyö oli näin ollen alkanut molempia osapuolia hyödyttävästi. Opiskelijat pääsivät myös kehittämään verkkosivuosaamistaan ja vastaamaan osaamisellaan aitoon asiakastarpeeseen.

[Alt-teksti: metsän reunassa sijaitseva urheilukenttä auringonpaisteessa. Kentällä on korkeita pehmeitä rakennelmia ja niiden välissä juoksemassa pelaajia suojalasit kasvoillaan.]
Kuva 1. Saaga Marketing pelaamassa paintballia. (Kuva: Sampo Kokkonen)

TYHY-päivästä myytävä tuote

Kun yhteistyö oli saatu alkuun, oli helppo jatkaa eteenpäin. Saaga Marketing kehitti Saimaan Paintball-urheilijoille valmiin asiakkaille myytävän TYHY-päivän konseptin. Työhyvinvointia edistävän toiminnan järjestäminen on tässä tilanteessa melko helppoa, sillä paintball-seuralla on omat tilat, peleihin vaadittavat laitteet ja pelivälineet.

Toisaalta taas myyminen asiakkaille on vaikeaa, jos palvelua ei ole tuotteistettu eikä markkinoitu. Siispä opiskelijat loivat ja kehittivät valmiin palvelupaketin hinnoitteluineen ja verkkosivuineen. He laativat myös markkinointisuunnitelman TYHY-päivän mainostamiseen sekä oman verkkosivun tälle tarjottavalle palvelulle.

Markkinointiviestintä monesti pullonkaulana

Pienillä seuroilla on harvoin erikseen nimettyä markkinoinnista tai ulkoisesta viestinnästä vastaavaa henkilöä, joten markkinointiviestintä ja mainonta jää usein sivurooliin seuratoiminnassa. Tässä tapauksessa Saaga Marketing loi valmiita mainospohjia, joita Saimaan Paintball-urheilijat voivat hyödyntää toimintansa mainostamisessa.

Mainospohjat helpottavat ja nopeuttavat seuran markkinointiviestinnän toteuttamista, sillä ne antavat valmiin pohjan ja suuntaviivat viestien rakentamiseen. Näin yksittäisen tapahtuman tai vaikkapa koko seuran tunnettuuden mainostaminen helpottuu merkittävästi, kun jokaista mainosta tai ilmoitusta ei tarvitse alkaa rakentamaan tyhjästä.

Uskallan suositella muillekin yhdistyksille ja urheiluseuroille opiskelijoiden osaamisen ja heidän tarjoamiensa palvelujen hyödyntämistä oman toimintansa kehittämisessä. Molemminpuoliseen aitoon yhteistyöhön voi päästä myös vaihtamalla palveluita rahan sijaan.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös pitkän linjan yhdistystoimija ja ammattivalmentaja (VAT).

Lähteet 

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Saaga Marketing. 2023. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://saagamarketing.fi/

Saimaan Paintball-urheilijat. 2023. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://saimaanpaintballurheilijat.fi/