Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelu pohjautuu tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen. Kukin markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon vuosikurssi perustaa oman osuuskunnan, jota hyödynnetään opiskelussa merkittävästi.

Opiskelijoiden osuuskunnat ovat aitoja yrityksiä ja niitä pyöritetään täysin kuten kaikkia muitakin yrityksiä. Näin ollen jokaisella markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneella tradenomilla on erittäin hyvät valmiudet yrittäjyyteen ja oman yrityksen pyörittämiseen. Onhan sitä harjoitettu runsaasti jo opiskeluaikana. Vaikka tämä yritystoiminta kuuluu osaksi opiskelua, on opiskelijoilla täysi juridinen vastuu yrityksestä ja sen toimista.

Asiakasprojektit toiminnan ytimessä

Sen lisäksi, että opiskelijat oppivat tiimiyrittäjyysympäristössä ryhmätyö-, ongelmanratkaisu- ja dialogitaitoja, merkittävä osa opinnoista suoritetaan projekteina ja innovointeina, joissa toimeksiantajana on asiakasyritys. Monesti tämä yritys on Etelä-Karjalan alueelta, mutta toimeksiantoja on tullut parhaimmillaan jopa ulkomailta saakka.

Projektit ja innovoinnit ovat osuuskunnalta hankittavia palveluja (B2B-hankintoja), joten niissä liikkuu myös oikea raha. Toki opiskelijaosuuskunnat ovat jokseenkin edullisempia kuin jo vakiintuneemmat alan yritykset, mutta rahan mukana olo takaa omalta osaltaan myös laatua ja tuloksia – Asiakasyritys haluaa rahalleen vastinetta, ja palvelua tuottavalla yrityksellä, eli osuuskunnalla, on aito tarve täyttää tämä asiakkaan odotus.

Kuva 1. Tiimiyrittäjät tekemässä projektia ryhmätyönä asiakasyritykselle (Kuva: A. Suppola 2021)


Yritysten ja rahan mukanaolo turvaa myös yrityksen ja osuuskunnan välisen vuorovaikutuksen, sillä yksikään projekti tai innovointi ei ole ”keksimällä keksitty harjoitustyö”, vaan aito reaalimaailman tarve, johon kaivataan ratkaisua. Tämän vuoksi asiakkaan ja tuottajan keskusteluyhteys on jatkuvasti auki, projektin etenemistä sekä sen tuloksia myös seurataan ja niistä ollaan aidosti kiinnostuneita.

Toiminnalla on myös merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Yksi osuuskunta tekee lähes 20 000 henkilötyötuntia yritysten hyödyksi, ja tämä työ kohdistuu usein pieniin ja mikroyrityksiin. Eli monesti juuri niiden yritysten hyödyksi, joilla ei välttämättä ole omia markkinointiresursseja, saati resursseja käyttää vakiintuneita ja perinteisempiä mainos- ja markkinointitoimistoja. Erityisesti näin korona-aikana tämä on erittäin tärkeää työtä pienten ja aloittavien yritysten hyödyksi.

Yksi osuuskunta ehtii 2,5-vuotisen olemassaolonsa aikana tehdä keskimäärin useita kymmeniä projekteja yrityksille. Markkinointiosuuskuntien yli 10-vuotiaan historian aikana tämä tarkoittaa satoja autettuja yrityksiä. Ei siis puhuta mitenkään merkityksettömästä asiasta alueellisen elinkeinoelämän kannalta ajateltuna.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskunnista, niin lisätietoja yhteystietoineen löytyy osuuskuntien kattojärjestö Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry:n sivuilta.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Linkit

Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry. 2021. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://www.saitemia.fi/