Teknologiasta tukea diabetesta sairastavan omahoitoon

Valtakunnalliset diabeteshoitajien koulutuspäivät vietettiin tänä vuonna sateisessa Turussa 27.-28.4.2023. Koulutuspäivien keskeisiksi teemoiksi nousivat erilaiset omahoidon teknologiset ratkaisut ja diabeteksen hoito elämänkaaren eri vaiheissa sekä näyttöön perustuvan tiedon merkitys hoidon kehittämisessä ja kohdentamisessa. Erilaisista teknologisista ratkaisuista huolimatta diabetesta sairastavan hyvän hoitotasapainon taustalla on pysyvä hoitosuhde diabeteshoitajaan.

Diabeteksen hoito on mullistunut erilaisten teknologisten ja automatisoitujen ratkaisujen myötä. Nykyinen sensoriteknologia mahdollistaa muun muassa tiedon välittömän siirron automaattisesti pilvipalveluun ammattilaisten tai diabetesta sairastavan läheisten käyttöön sekä insuliinipumpun automaattisen insuliinisäädön verensokeritason mukaan (Abbott 2023; Medtronic Finland 2023a).

Älykkäät insuliinikynät puolestaan siirtävät tiedon pistetyistä insuliinimääristä automaattisesti sensoridatan kanssa pilvipalveluun, jolloin diabeteshoitaja voi arvioida yhdessä diabetesta sairastavan kanssa diabeteksen hoitotasapainoa ja räätälöidä arjen eri tilanteisiin sopivin hoito (Novo Nordisk Farma 2022). Älykäs monipistoshoitojärjestelmä tarkoittaa sensorointijärjestelmän, älykynän sekä mobiilisovelluksen annoslaskurin yhdistelmää, mikä auttaa ennakoimaan verensokeri vaihtelut, insuliinin aikaisempaa tarkemman annostelun huomioiden aikaisemmin pistetyn insuliinin kokonaisvaikutuksen sekä muistuttaa mahdollisesti unohtuneista pistoksista (Medtronic Finland 2023b).

Kuva 1. Verensokeritasapainon seuranta on diabeteksen hyvän hoidon kulmakivi. (gMontage 2020)

Apua elämänkaaren eri vaiheissa

Diabetesta sairastavan raskauden ennakointi, suunnittelu ja seuranta on tärkeää. Riippumatta diabeteksen tyypistä raskausajan verensokeritasapaino vaikuttaa muun muassa ennen aikaisen synnytyksen, synnynnäisen epämuodostuman jopa kätkytkuoleman riskiin sekä vauvan syntymäpainoon (Murphy ym. 2021). Esimerkiksi insuliinin tarve muuttuu raskauden eri vaiheissa merkittävästi, minkä vuoksi raskausajan tiivis seuranta toteutetaankin erikoissairaanhoidossa äitiys- ja diabetespoliklinikan moniammatillisena yhteistyönä. Pistoshoidon vaihtaminen insuliinipumppuun on mahdollista, toisinaan jopa suositeltavaa, raskauden aikaisen hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi.

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä diabetesta sairastavan hoitotyö sekä terveys- ja hoitosuunnitelman hyödyntäminen pitkäaikaissairaan hoitotyössä ovat osa hoitotyön perusopintoja niin sairaanhoitajien, terveydenhoitajien kuin ensihoitajienkin koulutusohjelmassa. Harjoittelujaksoilla opiskelijat pääsevät syventämään osaamistaan diabetesta sairastavan hoitotyöstä monipuolisesti eri toimintaympäristöissä, onhan kyseessä yksi kansansairauksistamme. Diabetesta sairastavan hoitotyö on myös LABin tarjoamien täydennys- ja erikoistumiskoulutusten yhtenä osa-alueena.

Kirjoittaja

Heidi Häll työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Abbott. 2022. Freestyle Libre 3 ‒ jatkuva glukoosiseurantajärjestelmä (CGM). Viitattu 1.5.2023. Saatavissa https://www.freestyle.abbott/fi-fi/tuotteet/freestyle-libre-3.html

gMontage. 2020. Diabetes, pisara, verikoe. Pixabay. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/diabetes-pisara-verikoe-4948861/

Kozik, A. 2021. Kuva. Pexels. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/search/diabetes/

Medtronic Finland. 2023a. Parempia tuloksia, vähemmän vaivaa, Minimed 780G-järjestelmä. Viitattu 1.5.2023. Saatavissa https://www.medtronic-diabetes.com/fi-FI/insuliinipumppuhoito/minimed-780G-jarjestelma

Medtronic Finland. 2023b. Ensimmäisellä älykkäällä monipistosjärjestelmällä voi ennakoida glukoosiarvoja. Viitattu 1.5.2023. Saatavissa https://www.medtronic-diabetes.com/fi-FI/SmartMDI

Murphy, H. Howgate, C., O’Keefe, J., Myers, J., Morgan, M. & Coleman, M. Characteristics and outcomes of pregnant women with type 1 or type 2 diabetes: a 5-year national study population-based short study. The Lancet: Diabetes & Endocrinology. Viitattu 1.5.2023. Saatavissa https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30406-X/fulltext

Novo Nordisk Farma Oy. 2022. Novo Nordiskin älykkäät insuliinikynät ovat nyt yhteensopivia Abbottin Freestyle LibreLink-sovelluksen kanssa. Viitattu 1.5.2023. Saatavissa https://www.sttinfo.fi/tiedote/novo-nordiskin-alykkaat-insuliinikynat-ovat-nyt-yhteensopivia-abbottin-freestyle-librelink–mobiilisovelluksen-kanssa-suomessa?publisherId=1673&releaseId=69956940