Tekoälyn ja teknologian integraatio tapahtumien suunnittelussa

Kuten monella muullakin alalla, on tekoälyn (AI) käyttö nousussa myös tapahtumissa. Tekoälytyökalut auttavat automatisoimaan tehtäviä, parantamaan tapahtumakokemuksia ja tehostamaan päätöksentekoa. Lisäksi tapahtumajärjestäjät hyödyntävät tekoälyä kaikkeen ennakoivasta analytiikasta sisällön luomiseen. Etelä-Karjalan tapahtumaklusterin osana onkin selvittää teknologian mahdollisuuksia parempaantapahtumasuunnitteluun ja kokemukseen.

Tekoälyn hyödyt tapahtumien suunnittelussa

Tekoäly voi merkittävästi parantaa tapahtumien suunnittelua ja toteutusta. Se kykenee käsittelemään suuria määriä dataa nopeasti ja tarkasti, mikä mahdollistaa paremman päätöksenteon ja resurssien optimoinnin. Esimerkiksi ennakoiva analytiikka voi auttaa ennustamaan osallistujamääriä, tunnistamaan suosituimmat sessiot ja optimoimaan logistiikkaa. Tämä vähentää inhimillisten virheiden riskiä ja parantaa osallistujakokemusta.

Tekoälytyökalut voivat automatisoida monia tapahtumien suunnitteluun liittyviä tehtäviä, kuten rekisteröintiprosesseja, osallistujien viestintää ja palautteen keräämistä. Automaattiset chattibotit vastaavat osallistujien kysymyksiin reaaliajassa, mikä parantaa asiakaspalvelua ja vapauttaa henkilökuntaa muihin tehtäviin. Lisäksi tekoäly auttaa personoimaan osallistujakokemuksia analysoimalla heidän käyttäytymistään ja mieltymyksiään, mikä mahdollistaa jokaiselle osallistujalle paremmin ja yksilöidymmin suunnitellun räätälöidyn ja merkityksellisen tapahtumaelämyksen. (Buhalis & Amaranggana 2015.)

Kuva 1. Tekoälyn ennakoiva analytiikka helpottaa esimerkiksi tapahtumien osallistujamäärien ennustamista. (Kuva: DALL-E / Johanna Heinonen)

Tekoälyn avulla voidaan mitata tapahtumien vaikuttavuutta tarkasti ja kattavasti. Esimerkiksi osallistujien demografisten tietojen ja käyttäytymismallien analysointi auttaa ymmärtämään, miten tapahtumat vaikuttavat eri väestöryhmiin. Taloudellisen vaikuttavuuden mittaamiseen voidaan käyttää tekoälyä analysoimaan osallistujien kulutustottumuksia ja tapahtuman tuottamaa taloudellista hyötyä alueelle. Ekologisen vaikuttavuuden mittaamiseen tekoäly ehkä seuraa resurssien kulutusta ja hiilijalanjälkeä, mikä auttaa tekemään tapahtumista ympäristöystävällisempiä (Mair & Jago 2010).

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri

Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hanke (LAB 2024) pyrkii luomaan alueelle aktiivisen tapahtumaklusterin ja kehittämään työkaluja tapahtumien kehittämiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti tapahtumien sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vaikuttavuuden mittaamiseen. Tekoälyn ja teknologian integrointi on osa tätä prosessia, sillä ne mahdollistavat tarkemman ja tehokkaamman datan keräämisen ja analysoinnin.

Tekoälyn ja teknologian kehittyessä niiden rooli tapahtumien suunnittelussa ja vaikuttavuuden mittaamisessa tulee kasvamaan (Howarth 2024). Uudet tekoälyratkaisut voivat tuoda ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tapahtumakokemusten personointiin ja resurssien optimointiin. Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri -hanke onkin hyvä esimerkki siitä, miten näitä teknologioita saatetaan hyödyntää alueellisen kehityksen tukemisessa ja tapahtumien vaikuttavuuden mittaamisessa.

Kirjoittaja

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina. Erityisesti matkailun kehittäminen, viestintä ja (digitaalinen) asiakaskokemus ovat hänen sydäntään lähellä.

Lähteet

Buhalis, D. & Amaranggana, A. 2015. Smart tourism destinations enhance the tourism experience through the personalisation of services. In Information and Communication Technologies in Tourism 2015: Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland. February 3-6, 2015. 377‒389. Springer International Publishing. Viitattu 11.6.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28

Howarth, J. 2024. 7 Top Event Industry Trends. 2024. Exploding Topics. 30.5.2024. Viitattu 11.6.2024. Saatavissa https://explodingtopics.com/blog/event-industry-trends

LAB. 2024. Etelä-Karjalan tapahtumaklusteri. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/etela-karjalan-tapahtumaklusteri

Mair, J. & Jago, L. 2010. The development of a conceptual model of greening in the business events tourism sector. Journal of Sustainable Tourism. 18(1), 77–94. Viitattu 11.6.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1080/09669580903291007