Tekoälyn tulevaisuudennäkymät suomalaisessa vähittäiskaupassa

Tekoäly (AI) on mullistamassa monia toimialoja, eikä vähittäiskauppa ole poikkeus. Tekoäly tarjoaa monia mahdollisuuksia parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa liiketoimintaprosesseja. Tärkeimmät tulevaisuuden näkymät keskittyvät eettisyyteen, vastuullisuuteen ja teknologian integrointiin pienemmissä vähittäiskaupoissa Suomessa.

Eettisyys ja vastuullisuus keskiössä

Tekoälyn yleistyessä vähittäiskaupassa eettiset kysymykset nousevat yhä tärkeämmiksi. Tulevaisuudessa panostetaan enemmän eettiseen tekoälyn käyttöön, jotta vältetään mahdolliset ongelmat ja riskit. Tekoälyn eettiset ohjeistukset auttavat varmistamaan, että teknologiaa käytetään vastuullisesti: oikeidenmukaisesti, yksityisyyttä suojaten, luotettavasti ja avoimen läpinäkyvästi. (Ikola 2023). Tämä on erityisen tärkeää, kun tekoälyä hyödynnetään asiakastietojen käsittelyssä ja analysoinnissa.

Lisäksi tekoäly voi tukea kestävän kehityksen tavoitteita parantamalla energiatehokkuutta ja resurssien käyttöä (Ikola 2023). Tekoälypohjaiset järjestelmät voivat esimerkiksi optimoida varastonhallintaa ja ennustaa kysyntää, mikä vähentää turhia varastointikustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Myös myymälöiden energiankulutuksen optimointi tekoälyn avulla auttaa säästämään energiaa ja vähentämään hiilijalanjälkeä.

Kuva 1. Tekoäly tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vähittäiskaupan toimijoille. (geralt 2020)

Pienet kaupat hyötyvät teknologian integroinnista

Krekulan (2024) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että tekoälyä käytetään vähittäiskaupan isojen toimijoiden keskuudessa laaja-alaisesti niin asiakaskokemuksen kuin operatiivisen tehokkuudenkin hyväksi. Onnistuneet kokeilut tekoälyn soveltamisesta madaltavat kynnystä myös pienemmille vähittäiskaupoille investoida tekoälyyn ja siihen liittyvään teknologiaan.

Tekoälypohjaiset asiakaspalveluchatit, personoidut ostokokemukset ja markkinointikampanjat ovat käytännön esimerkkejä siitä, miten tekoäly voi auttaa pieniä kauppoja erottumaan kilpailussa. Tekoäly auttaa kauppoja myös optimoimaan logistiikkaa, mikä lisää tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

Tekoälyn integrointi vaatii kuitenkin investointeja laitteistoihin, ohjelmistoihin ja tieto- ja viestintätekniikan (ICT) osaamiseen/palveluihin. Jotta vähittäiskaupat voivat hyödyntää tekoälyä täysimääräisesti, tullaan näkemään yhä enemmän tekoälyyn liittyviä investointeja, kuten varaston ja kuljetuksen palvelurobotiikka. Tällaiset investoinnit ovat välttämättömiä, jotta tekoälyn avulla voi tehostaa tuottavuutta sekä energian, toimitusketjun ja tuotannon prosessien osalta (Etelävuori 2023.).

Katse tulevaisuuteen

Eettisyyteen ja vastuullisuuteen panostaminen sekä teknologian integrointi myös pienempiin vähittäiskauppoihin ovat avainasemassa tulevaisuuden kehityksessä ja kilpailussa. Suomalaiset yritykset, jotka omaksuvat nämä teknologiat ja investoivat niiden kehittämiseen, tulevat olemaan eturintamassa, kun ala jatkaa kehittymistään.

Kirjoittajat

Tomi Krekula opiskelee työn ohella liiketalouden tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulussa.

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii myös projektipäällikkönä Taloushallinnon taiturit: Modulaarinen kokonaisharjoitus -hankkeessa sekä BI-asiantuntijana Kehitä tietojohtamista kokeilemalla -hankkeessa.

Lähteet

Etelävuori, E. 2023. Tekoäly ja sen tuottavuusvaikutukset. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://vm.fi/documents/10623/0/Etel%C3%A4vuori_2023.pdf/01443b76-a13a-c7bd-01e6-8050141b60e2/Etel%C3%A4vuori_2023.pdf?t=1696928028486

geralt. 2020. Altmann, G. Tekoäly, Verkkoon, Web. Pixabay. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/teko%C3%A4ly-verkkoon-web-block-ketju-5866644/

Ikola, J. 2023. Eettinen tekoäly – miten AI:ta käytetään vastuullisesti. AI-Sanomat. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://www.aisanomat.fi/p/eettinen-tekoaly

Krekula, T. 2024. Tekoälyn käyttö vähittäiskaupassa Suomessa. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024060621740