Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia Päijät-Hämeen yrityksille

Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on avannut yrityksille lukuisia uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Nielsen Norman Groupin tutkimuksen mukaan generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa kasvattaa käyttäjän tuottavuutta keskimäärin 66 %, ja mitä monimutkaisemmista työtehtävistä on kyse, sitä suurempi on tuottavuuden kasvu (Nielsen 2023). Muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten on haasteellista pysyä ajan tasalla ja hyödyntää tekoälyn tarjoamia etuja ilman riittävää tietoa, osaamista ja resursseja.

Tekoälyllä on potentiaalia parantaa yritysten tehokkuutta, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Tämä pätee erityisesti Päijät-Hämeen alueen pk-yrityksiin, jotka ovat tunnistaneet tarpeen pysyä kehityksen kärjessä. Vuoden 2024 alussa alkaneessa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -projektissa (LAB 2024) vastataan näihin tarpeisiin kehittämällä päijäthämäläisten yritysten osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä erityisesti markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, myynnissä, viestinnässä, sisäisessä toimistotyössä ja TKI-toiminnan kehittämisessä.

Tekoälyratkaisuja omaan organisaatioon

Projektissa toteutetaan myös kartoitus generatiivisen tekoälyn nykytilasta ja tarpeista alueella. Kartoituksen perusteella suunnitellaan valmennuskokonaisuus, jossa asiantuntijat tarjoavat osaamistaan generatiivisen tekoälyn eri osa-alueilla. Valmennuksen keskiössä on tiedon yhdistäminen käytännön harjoituksiin, mikä antaa osallistujalle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa tekoälyyn perustuvia ratkaisuja omassa organisaatiossaan.

Hankkeessa huomioidaan myös luovien alojen yritykset, luodaan pysyvä tekoälyaiheinen verkosto sekä järjestetään seminaareja, joiden kautta alueen yritysten osaamista nostetaan laajemmin. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Hankkeen rahoitusviranomainen on Päijät-Hämeen liitto, ja sitä rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma (EAKR) -ohjelmasta. (LAB 2024.)

Kuva 1. Tekoälyvalmennuksessa osallistujat vievät teorian käytäntöön. (Kuva: Leonardo AI / Ninni Andelin)

Valmennusohjelmalla käytännön tekoälyosaamista

Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeen valmennusohjelmassa kehitetään yritysten tekoälyosaamista viiden lähipäivän ja niiden aikana tehtävän kehitysprojektin aikana. Valmennuspäivien aikana käsitellään generatiivisen tekoälyn hyödyntämiskohteita, työkaluja ja toimintaperiaatteita.

Valmennuksessa perehdytään tekoälyn perusteisiin ja kokeillaan, kuinka tekoäly voi avustaa korkealaatuisen tekstisisällön luomisessa eri kanaviin, kuten markkinointimateriaaleihin ja strategisiin suunnitelmiin. Visuaalista luovuutta tekoälyn tuella parannetaan perehtymällä tekoälyn mahdollisuuksiin kuvien ja videoiden luomisessa. Valmennuksessa opetellaan tekoälyn hyödyntämistä toimistosovelluksissa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi ja lopuksi osallistujat saavat tilaisuuden esitellä tuloksiaan ja saada palautetta sekä ideoita tekoälyn jatkuvaan hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Kahden vuoden hankkeen aikana valmennusohjelma toteutetaan yhteensä neljä kertaa, ja sisältöjä päivitetään jatkuvasti vastaamaan generatiivisen tekoälyn nopeaa kehitystä.

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.2.2024. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia

Nielsen, J. 2023. AI Improves Employee Productivity by 66%. Nielsen Norman Group. Viitattu 16.2.2024. Saatavissa: https://www.nngroup.com/articles/ai-tools-productivity-gains/