Terveisiä matkailututkimuksen ytimestä!

Suomen matkailututkimuksen seura järjestää keväisin matkailu- ja vapaa-ajantutkimuksen symposiumin, joka kokoaa yhteen matkailututkimusta tekeviä, sitä hyödyntäviä ja siitä kiinnostuneita henkilöitä. Osallistuimme Muutosmatkailu-hankkeen LAB-tiimin kanssa 20-vuotisjuhlasymposiumiin Haaga-Helian Haagan kampuksella 22.‒23.5.2024 (Suomen matkailututkimuksen seura 2024).

Kansainvälisessä symposiumissa esiteltiin monenlaisia matkailuaiheisia tutkimuksia tekoälystä matkailijan luontosuhteeseen. Omassa esityksessämme kerroimme alustavia tuloksia muutosmatkailuelämyksen mittauksesta, joka on osa isompaa tutkimuskokonaisuutta Muutosmatkailu-hankkeessa. (LAB 2024)

Monimenetelmällisessä tutkimuksessamme hyödynsimme LABin XR-laboratorion katseenseuranta- ja ilmeentunnistusteknologiaa yhdistettynä kysely- ja haastattelututkimukseen. Tutkimukseen osallistujat katsoivat digitaalisia markkinointimateriaaleja, jotka saatiin hankkeeseen osallistuvilta matkailuyrityksiltä.  

[Alt-teksti: suuri luentosali, jonka edessä kolme henkilöä pitää esitystä, näyttötaululla on teksti research background.]
Kuva 1. LAB-tiimin esitys meneillään, vas. Henri Karppinen, Maria Murto ja Kati Varis. (Kuva: Katja Pasanen)

Tutkimustuloksia yritysten hyötykäyttöön

Alustavien tutkimustulosten mukaan videot herättivät enemmän positiivisia tunteita kuin muut markkinointimateriaalit. Testaajien huomio kiinnittyi erityisesti ihmisten kasvoihin ja eläimiin. Havaitsimme myös, että mikäli materiaalissa esitelty paikka oli testaajalle ennalta tuttu, vaikutti se reaktioon positiivisesti.

Vaikka tunnereaktiot ovat varsin yksilöllisiä, tuloksista voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä.  Autenttisuus ja tarinankerronta edistivät positiivisten tunteiden syntymistä. Kuvien kanssa on hyvä käyttää taustalla yhteensopivaa ääntä tai musiikkia, jotta katsojan huomio kiinnittyy ja kuva muistetaan jälkikäteen paremmin. Toisaalta jos video oli liian pitkä tai vaikeasti seurattava, tämä johti negatiivisiin reaktioihin. Jos materiaali koostui pelkästä kuvasta, katsoja jäi kaipaamaan lisää tietoa.

Symposium-esityksemme erottautui positiivisesti joukosta liiketoiminnallisen näkökulman ja uuden teknologian hyödyntämisen ansioista. Saimme hyvää kokemusta vaativan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan esittelystä kansainvälisessä konferenssissa.  

Matkailualan yritykset voivat hyödyntää tutkimustuloksia omien muutosmatkailuelämysten kehittämisessä hankkeessa luotavan työkalupakin avulla.  Esittelemme niin työkalupakkia kuin laajemmin tuloksia päätösseminaarissamme LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella 10.12.2024.

Kirjoittajat

Maria Murto toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketalous-yksikössä TKI-asiantuntijana ja asiantuntijana Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla -hankkeessa (LAB 2024).

Kati Varis toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketalous-yksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla -hankkeessa (LAB 2024).

Henri Karppinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Liiketalous-yksikössä yliopettajana ja tutkimuksesta vastaavana asiantuntijana Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla -hankkeessa (LAB 2024).

Lähteet

LAB. 2024. Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kestavyytta-edistavien-muutoselamysten-liiketoiminnalliset-mahdollisuudet-matkailualalla

Suomen matkailututkimuksen seura. 2024. XIV Symposium of Finnish Tourism and Leisure Research: Book of abstracts. Viitattu 28.5.2024. Saatavissa https://bin.yhdistysavain.fi/1607025/fhpWwjXQP4LF8t9tifLg0aHj3D/2024_BOOK_of_ABSTRACTS.pdf