Terveydenhoitaja seksuaaliterveyden edistäjänä

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvää kehollisen, tunteellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ovat aiheina hyvin lähekkäin toisiaan. (Väestöliitto 2023b.) Nykypäivänä seksuaalisuus on monimuotoisempaa, minkä takia seksuaaliterveyttä täytyy edistää entistä enemmän. 

Erityisesti maahanmuuttajanuorten seksuaaliterveystietämys on heikkoa (Santalahti 2018b). Myös sukupuolitaudeista etenkin tippurin esiintyvyys on viime vuosina lisääntynyt runsaasti (Tarnanen ym. 2021). Viime vuonna 2022 Suomessa todettiin ennätyksellisen paljon useita sukupuolitauteja. Yleisimmästä sukupuolitaudista, klamydiasta, ilmoitettiin 16 863 tartuntaa, tippurista 963, hiv:stä 274 ja kupasta 380 ilmoitusta. (Hiltunen-Back 2023.) Suurin osa klamydiatartunnan saaneista on 15–29-vuotiaita. (Tiitinen 2022.) Tähän ikähaarukkaan kuuluu myös suurin osa korkeakouluopiskelijoista.

Kuntien ollessa vastuussa seksuaaliterveyden edistämisestä tärkeinä toimijoina ovat esimerkiksi äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola (Väestöliitto). Siksi terveydenhoitajat ovat isossa roolissa seksuaaliterveyden edistäjinä. Seksuaalisuuden moninaisuus on vahvasti esillä terveydenhoitajan arjessa, minkä takia tietämyksen lisääminen aiheesta on paikallaan. Seksuaaliterveyden edistämistä voi tapahtua millä tahansa terveydenhoitajan vastaanotolla, myös esimerkiksi kouluterveydessä.

[Alt-teksti: aulatilaan pystytetty neuvontapöytä julisteineen ja materiaaleineen.]
Kuva 1. Lappeenrannan pop up -piste 14.11.2022. (Kuva: Laura Litendahl)

Pop up -piste kiinnosti

Terveydenhoitajatyö on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka keskiössä on perheiden hyvinvoinnin edistäminen (Terveydenhoitajaliitto 2020). Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja seksuaalinen hyvinvointi tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä (Santalahti 2018a). Seksuaalisuuteen liittyvät muun muassa sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoliroolit ja lisääntyminen (Väestöliitto 2023c). Jokaisella yksilöllä on oma kokemus sukupuolestaan. Kokemus on monimuotoinen ja iän myötä kehittyvä, useita eri ulottuvuuksia käsittävä osa identiteettiä (Santalahti 2018b).

On hyvin tärkeää, että lapsella on turvallinen ja suvaitsevainen ympäristö kasvaa, kysyä ja oppia. Terveydenhoitajalla on tärkeä rooli tarjota vanhemmille tietoa ja esimerkkiä sekä lapselle luotettava ympäristö kysyä ja keskustella. (Väestöliitto 2023a.)

3. vuoden terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampukselle ehkäisy- ja seksuaaliterveysteemaisen pop up -pisteen 14.11.2022. Tempaus liittyi Neuvola 100 v -teemaan.  Pop up -piste oli osa terveydenhoitajan opintosuunnitelmaan kuuluvaa kehittämistehtävää, jonka tavoitteena oli edistää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden seksuaaliterveyttä. Yhteistyökumppaneina olivat Terveydenhoitajaliitto ja kaalimato.com.

Suomi on kansainvälistynyt vuosien varrella hyvin paljon. Kansainvälistyminen näkyy terveydenhoitajan työssäkin asiakaskunnan monipuolistuessa eri kansalaisuuksien ja kulttuurien lisääntyessä. (Keituri 2005.) Kansainvälisuus näkyi myös pop up -pisteellä vahvasti; piste sai yllättävänkin suurta huomiota kansainvälisiltä opiskelijoilta. Eri kulttuurien kanssa toimiessa seksuaalisuuden puheeksi otossa tulee aina ottaa huomioon asiakkaan lähtökohdat (Keituri 2005). Kokemuksemme mukaan seksuaalisuudesta keskusteleminen voi asiakkaalle olla jännittävää, uutta, outoa, tabu ja samalla hyvin kiinnostava sekä ajaton aihe.

Kirjoittajat

Maria Gamberova, Sara Hakulinen, Laura Litendahl ja Sanna Siitonen ovat LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Hiltunen-Back, E. 2023. Useita sukupuoli­tauteja todettiin vuonna 2022 ennätysmäärä. Klamydiaa todettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin. Uutissuomalainen. Viitattu 07.02.2023. Saatavissa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009336329.html

Keituri, T. 2005. Monikulttuurisuus ja eettisyys terveydenhuollossa – Katsaus hoitoalan tutkimuksiin. Tehy ry. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/julkaisu/2005/2005_f4_sisus_monikulttuurisuus_ja_eettisyys_terveydenhuollossa._katsaus_hoitoalan_tutkimuksiin_id_1909.pdf

Mäenpää, T. & Hakulinen, T. 2020.  Neuvolassa edistetään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Terveydenhoitajaliitto. Viitattu 7.12.2022. Saatavissa https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/uutishuone/blogi/neuvolassa_edistetaan_seksuaali-_ja_lisaantymisterveytta.1195.blog

Santalahti, T. 2018a. Nuorten seksuaalisuus ja seksuaaliterveys. Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/oos00001/nuorten-seksuaalisuus-ja-seksuaaliterveys

Santalahti, T. 2018b. Seksuaalisen suuntautumisen  ja sukupuolen moninaisuus. Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 16.11.2022. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/oos00004

Tarnanen, K., Hiltunen-Back, E. & Komulainen, J. 2021. Seksitaudit. Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/khp00095

Tiitinen, A. 2022. Klamydia. Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 12.12.2022 Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00139

Väestöliitto. 2023a. Lapsen seksuaalinen kehitys. Väestöliitto.fi. Viitattu 7.12.2022. Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/keho-ja-tunteet/lapsen-seksuaalisuus/

Väestöliitto. 2023b. Mitä on seksuaaliterveys? Väestöliitto.fi Viitattu 16.11.2022. Saatavissa Mitä on seksuaaliterveys? – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)Mitä on seksuaaliterveys? – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)

Väestöliitto. 2023c. Seksuaalisuus ja sukupuoli. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveys/nuori-ja-seksuaaliterveys/seksuaalisuus-ja-sukupuoli/