Toiselta asteelta korkeakouluun IoT-opintopolulla

Esineiden Internet (IoT, Internet of Things) mahdollistaa laitteiden kytkemisen Internet-verkkoon. Järjestelmäratkaisujen avulla voidaan suorittaa automaattista tiedonsiirtoa anturoinnin ja erilaisten pilvipalveluiden välillä sekä ohjata ja seurata laitteita etänä Internet-verkon kautta.

Internet of Things (IoT) tarkoittaa netin välityksellä toisiinsa kytkettyjä laitteita. Kuva Pixabay CC0.

LAB-amamttikorkeakoulun IoT-osaamisloikka hankkeessa kehitetään opintopolkuja ICT- ja IoT-teknologioista kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille aina toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin asti.

Ammatilliselta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun IoT-väylällä

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus ovat sopineet MOTARI-opinnoista, jotka ovat väyläopintoja ammattikorkeakouluun. Salpauksen opiskelijat voivat suorittaa osana tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa ammattikorkeakouluopintoja, jotka luetaan hyväksi ammattikorkeakoulussa, mikäli he jatkavat tutkinto-opiskelijoina siellä. MOTARI-opinnoilla voi vauhdittaa valmistumista insinööriksi. MOTARI-opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne sisältävät IoT-väylällä LABin yhteisiä opintoja sekä tieto- ja viestintätekniikan opintoja mm. IoT-projektin. IoT-projektissa opiskelijat pääsevät ryhmätöinä toteuttamaan IoT-ratkaisuja esimerkiksi paikallisille yrityksille. Perustutkinnon jälkeen, kun opiskelija on suorittanut 30 op ammattikorkeakouluopintoja vähintään hyvällä (3) keskiarvolla, voi hän hakea LABin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Lukiosta ammattikorkeakouluun

Myös lukio-opiskelijat voivat valita avoimen ammattikorkeakoulun IoT-opintoja ja hyväksyttää ne lukio-opintoihin. Lahdessa toimivilla korkeakouluilla on tarjolla myös nimenomaan lukiolaisille suunnattuja opintoja, jotta lahtelaiset opiskelijat pääsevät tutustumaan Lahdessa toimiviin korkeakouluihin ja niiden tarjoamiin koulutuksiin. Lukion jälkeen LAB-ammattikorkeakoulu on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat työelämälähtöistä opetusta. LABissa kokeillaan uusia asioita ja tekemisen tapoja yhdessä yritysten kanssa.

IoT-osaamista on nyt tarjolla sekä toisella että korkea-asteella. Kuva: Pixabay CC0.

Lukion jälkeen opiskelijat voivat hakeutua polkuopintoihin. Polkuopinnot ovat ammattikorkeakoulun laajoja opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat pääasiassa ko. koulutusten ensimmäisen vuoden opinnoista, IoT-väylällä tieto- ja viestintätekniikan opinnoista. Aluksi opiskellaan ohjelmistojen kehittämistä, teknistä visualisointia sekä tietoverkkoja ja teollista internetiä monipuolisesti, sen jälkeen suuntautumisvaihtoehdoksi voi valita esimerkiksi IoT:n ja tietoverkot.

Polkuopinnot (55 op) suoritettuaan opiskelija voi hakeutua ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Kaikki aiemmin suoritetut polkuopinnot tai avoimessa AMKissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi opiskelijan hakeuduttua tutkinto-opiskelijaksi, lyhentäen opiskeluaikaa ja nopeuttaen valmistumista.

AMK-tutkinnolla ja kolmen vuoden työkokemuksella voi hakea suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, joka tekniikan alalla on laajuudeltaan 60 op. Lisäksi AMK-tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea esimerkiksi LUTin 120 op maisteriopintoihin.

Kirjoittaja: Eija Lantta työskentelee IoT-osaamisloikka hankkeessa (ESR) ja AuNe – Automation in Network hankkeessa (OKM) LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä.  

Kuvat:

Pixabay. 2018. tagechos. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/internet-asioita-esineiden-internet-3671222/

Pixabay. 2016. joepio. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/opiskelu-tytt%C3%B6-tytt%C3%B6-tutkimus-1625793/

Linkit:

Koulutuskeskus Salpaus. 2020. MOTARI-opinnot – kiihdytyskaista Salpauksest​a LABiin. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://www.salpaus.fi/koulutus/motari-opinnot/

LAB. 2020a. Avoin ammattikorkeakoulu. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk

LAB. 2020b. IoT-osaamisloikka. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/iot-osaamisloikka