Videohaastattelun parhaat käytänteet

LAB-ammattikorkeakoulun hankkeilla on useasti tuotoksena videohaastatteluja, eikä mikään ihme, sillä ihmiset haluavat nykyään tieto- ja viihdesisältönsä videoformaatissa (Savolainen 2015, 17). Video on tämän vuoksi hankeviestinnässä ja muussa organisaation ulkoisessa viestinnässä erittäin hyödyllinen työkalu, sillä se keskimäärin kasvattaa huomattavasti sitoutumista verrattuna pelkkään tekstiin, ja videoiden katsominen on edelleen nouseva trendi (Hayes 2022).

Myös KOHOTE: kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeessa (LAB 2022) on kuvattu ja kuvataan tämän vuoden aikana useita videohaastatteluja. Tässä kirjoituksessa käsitellään hyväksi todettuja käytänteitä videohaastattelun toteutuksesta.

KOHOTE − kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeen tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen kotihoitoyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä.

Haastatteluissa on esitelty muun muassa uuden hyvinvointiteknologian ja etäratkaisujen käyttöönoton kokemuksia kotihoidossa. Haastatteluja on tehty sekä paikan päällä että etänä.

[Alt-teksti: Kolme henkilöä vierekkäin istumassa sohvalla. Etualalla on kamera suunnattuna henkilöitä kohti.]
Kuva 1. KOHOTE-hankkeen videohaastattelutilanne keväällä 2022. (Kuva: Teemu Rasi)

Kysymysten valmistelu

Tarkat kysymykset ovat tärkeitä, sillä niillä vältetään ylimääräistä jaarittelua ja vastauksen menemistä sivuraiteille. Tämä säästää kaikkien osapuolien aikaa haastattelutilanteessa ja editointivaiheessa.

Kysymysten järjestyksen ja muotoilun on hyvä olla mietitty valmiiksi ennen haastattelutilannetta, sillä se helpottaa haastattelun luontevuutta, ja vastaaja voi hahmottaa kysymysten aiheliitokset helpommin. Kysymysten muotoilussa on hyvä ottaa huomioon haluttu pituus haastattelulle. Mikäli halutaan tiivis muutaman minuutin haastattelu, on hyvä rajata kysymykset niin, että vastaus on luultavimmin muutama lause.

Katse haastateltavaan, ei kameraan

Pyydä haastateltavaa katsomaan sinuun, ei suoraan kameraan. Seiso tai istu kameran vieressä (Smee 2022). Muistuta pitämään pieni tauko ennen vastaamista (helpottaa editointia, jos kysymysten ääniraidat jätetään pois), sisällyttämään kysymys vastaukseen ja puhumaan selkeällä äänellä.

Mikäli vastaus menee sekavaksi tai haastateltava sekoaa sanoissaan, harvoin on haittaa ottaa kysymys uudelleen, mikäli haastattelua ei striimata livenä. Muista jälleen pyytää haastateltavaa pitämään pieni hengähdystauko ennen kysymykseen vastaamista, sillä se helpottaa huomattavasti jälkieditointia.

Haastattelutilanne

Haastattelutilanne etänä: Teams-palaveri tai vastaava, joka nauhoitetaan. Pyydä haastateltavaa varmistamaan, että hänellä on käytössä paras saatavilla oleva mikrofoni, esimerkiksi headset. Kuulokkeet ovat usein paremmat kuin läppärin mikrofoni.

Läsnä: Haastatteluissa mielellään ainakin 2 kameraa, joille alustat. Mikrofoni ja tallennin, ellei mikrofoni ole kameraan yhdistettynä.

Kuvauspaikkaa valitessasi ota huomioon, että haastattelupaikalla on kyllin hyvä valaistus ja sopiva tausta (ei esimerkiksi vahvasti kuvioitua tapettia tai verhoja) sekä vähemmän taustamelua, jota käyttämäsi mikrofoni pystyy suodattamaan pois. (Smee 2022.)

Muista ottaa reilusti täytevideota tilasta / ympäristöstä, sillä lyhyehköt otokset ympäristöstä helpottavat leikkausten peittämistä ja tuovat videoon vaihtelua.

Kirjoittaja

Teemu Rasi toimii projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Hayes, A. 2022. What Video Marketers Should Know in 2022, According to Wyzowl Research. Viitattu 7.10.2022. Saatavissa https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data Viitattu 28.9.2022

LAB. 2022. KOHOTE ‒ kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota.  Viitattu 7.10.2022. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/kohote/

Savolainen, M. 2015. Liikkuva kuva viestinnän työvälineenä – asennekatsaus ja nykytilanteen kartoitus. Opinnäytetyö AMK. Turun ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 28.9.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96639/Savolainen_Marko.pdf?sequence=1

Smee, F. 2022. A guide to filming interviews. Cambridge. Viitattu 7.10.2022. Saatavissa https://www.reachcambridge.com/wp-content/uploads/EBCD-Guide-to-filming.pdf