Sähköinen näkyvyys kuntoon myös omistajanvaihdoksissa

Sähköisen näkyvyyden parantaminen yritysten omistajanvaihdostilanteissa ei välttämättä ole yrittäjälle se ensimmäisenä mieleen tuleva asia. Etenkin jos itse yritystoiminnassa on pärjätty ilman suuria sähköisen näkyvyyden toimia, kuten sosiaalisen median sivuja eri kanavissa. Sähköisen näkyvyyden on todettu olevan eräänlainen yrityksen käyntikortti, joten siihen panostaminen myös omistajanvaihdostilanteessa on monesti perusteltua (Kokkonen 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Yritysten elinkaarivalmennus ELIVA toteutti omistajavaihdosta suunnitteleville yrittäjillä koulutusseminaarin, jossa käsiteltiin sähköisen näkyvyyden nykytilannetta ja tehostamista. ELIVA-hankkeessa on tavoitteena luoda malli, jolla integroidaan LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntemusta, opetusta ja Etelä-Karjalan alueen yrityskenttää.

Tästä linkistä pääset ELIVA -hankkeen verkkosivuille. (Linkki 1)

Omistajanvaihdos-työpakettiin kuuluvassa Sähköinen näkyvyys kuntoon -koulutuksessa toimi kouluttajana ja asiantuntijana Juha-Matti Kupiainen Mainostoimisto Dominuksesta.

Verkkosivujen täytyy olla aidosti toimivia ja päivitettäviä

Jos ennen riitti, että verkkosivut olivat kivan näköisiä, niin nykyään niillä on paljon isompi rooli. Sivujen on oltava responsiivisiä, eli niiden on toimittavat tietokoneiden lisäksi erityisesti mobiililaitteissa. Lisäksi sivujen tulisi olla mahdollisimman helposti päivitettäviä, jotta ne tulisi myös päivitettyä ja jotta niiltä löytyisi aina ajantasainen tieto. Vanhaa tai vanhentunutta tietoa sisältävät verkkosivut antavat yrityksestä monesti huonon kuvan. Parhaimmillaan verkkosivut välittävät myös tunnelmaa, eli vahvistavat yrityksen brändiä. Tämän vuoksi erityisesti kuviin olisi syytä panostaa ja harkita ammattikuvaajan käyttämistä (Kupiainen 2023).

Kuva 1. Sähköinen näkyvyys on nykyisin erittäin tärkeässä roolissa. (Fancycrave1 2015)

Digitaalinen viestintä helposti mitattavissa

Vaikka keskustelussa tuli ilmi, että perinteinen mainonta toimii edelleen ja esim. lehtimainonnalla on vielä paikkansa, niin Kupiaisen (2023) mukaan digimainonnan teho on helpoiten mitattavissa. Lehti- ja muista printtimainoksista ei pystytä sanomaan ketkä sen lopulta näkivät, mutta digimainonta on mittavissa ja mainoksen näkijöiden profiili pystymään määrittämään. Samoin myös verkkosivuilla vierailevien sivuilla vietetty aika, sekä mistä he ovat sivuille tulleet, pystytään nykykonstein näkemään helposti.

Kohderyhmän määrittely tärkeintä

Koulutuspäivän ehkäpä tärkeimmäksi sanomaksi muodostui, että yrittäjän tulee pystyä määrittämään oma kohderyhmänsä. Kupiaisen (2023) mukaan tämä määrittää sen kenelle verkkosivut on hyvä suunnitella ja suunnata, sekä mitä sosiaalisen median kanavia on kunkin yrityksen kannattavaa käyttää. Ja jos yrityksellä ei ole sosiaalisen median kanavia tällä hetkellä käytössä, kannattaisi ne hankkia omistajanvaihdosta ajatellen. Uudella yrittäjällä voi hyvinkin olla käyttöä yrityksen kanaville tulevaisuudessa.

Koulutuspäivän aihe koettiin erittäin tärkeäksi, ja päivän anti herättikin paljon keskustelua osallistujissa.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii asiantuntijana ELIVA-hankkeessa (Linkki 1) sekä tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Fancycrave1. 2015. Kädet, ipad, tabletti ,tekniikka. Pixabay. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/k%c3%a4det-ipad-tabletti-tekniikkaa-820272/

Kokkonen, S. 2023. Sähköinen näkyvyys – tarvitaanko sitä?. LAB Focus. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/sahkoinen-nakyvyys-tarvitaanko-sita/

Kupiainen, J. 2023. Sähköinen näkyvyys kuntoon. Esitys ELIVA-hankkeen Omistajanvaihdos osa 2: Kehitä edelleen -koulutuspäivässä. 3.5.2023. Lappeenranta.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Yritysten elinkaarivalmennushanke ELIVA. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/yritysten-elinkaarivalmennushanke-eliva