Työkaluja digitaalisen muutoksen tueksi

Digitaalisuuden hyödyntäminen Päijät-Hämeessä lisääntyy pikkuhiljaa. Pk-yritykset digitalisoivat toimintojaan usein teknologia edellä. LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun toteuttama, Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton rahoittaman Digitaalisen transformaation johtaminen (digiUP) -projektin tarkoituksena on auttaa erityisesti päijäthämäläisiä pk-yrityksiä ymmärtämään, että digitaalista transformaatiota tulee toteuttaa liiketoiminta edellä. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta teknologia ei johda kehitystä, vaan digitaalisuus on merkityksellisistä kohdista osa strategiaa ja päivittäistä tekemistä. Tämän pohjalta digitaalisen liiketoiminnan ohjattavuus ja ennakoitavuus paranee ja siten digitaalisuudesta tulee aidosti lisäarvoa tuottava tekijä sekä yrityksille että niiden asiakkaille sekä asiakkaan asiakkaille.

Projektin lisäarvona ja samalla uutuusarvona syntyy työkaluja tämän lähestymiskulman muutoksen toteuttamiseksi. Työkaluja hyödyntämällä yritykset osaavat aiempaa paremmin kytkeä digitaaliset ratkaisunsa osaksi liiketoimintastrategiaansa, pitkän tähtäimen tavoitteita ja strategisia mittareita. Projektissa on kehitetty yrityksille tähän mennessä työkalut digitarpeiden kartoitukseen ja digi-investointien kannattavuuden analyysiin.

Digitarpeiden kartoitus

Digitarpeiden kartoitus on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida omia digivalmiuksiaan suhteessa asian koettuun tärkeyteen. Arvioinnin avulla voidaan löytää kehitystä vaativat kohteet toiminnasta. Verkossa tehtävä arviointi on kätevä käytäntö kaikille yrityksille valmiuden tasosta riippumatta. Kehityskohteet voivat liittyä esimerkiksi sisäisten prosessien tehostamiseen (esimerkiksi tuotantoprosessi, laskutusprosessi), asiakassuhteiden kehittämiseen, yhteistyön parantamiseen kumppaneiden kanssa tai ymmärryksen lisäämiseen asiakkaiden tarpeista.

[Alt-teksti: Taulukko, jossa asetetaan tarpeet asteikoille ei tärkeää - erittäin tärkeää sekä toteutuu erittäin huonosti - toteutuu erittäin hyvin.]
Kuva 1. Digitarpeiden kartoitus helpottaa löytämään kehittämiskohteita. (Kuva: Linkki 3)

Digi-investointien kannattavuuden analyysi

Digi-investointien kannattavuuden analyysi on Excel-pohjainen työkalu, jonka tavoitteena on antaa yrityksille ymmärrystä siihen mitä tietoja tarvitaan, että päätös uudesta digiratkaisusta voidaan tehdä. Investointilaskentamalli on pyritty pitämään haastateltavien yritysten toiveiden mukaisesti yksinkertaisena ja käyttäjäystävällisenä. Investointityökalu on vapaasti yritysten hyödynnettävissä ja ladattavissa digiUP-projektin verkkosivuilta.

Etätyöpajakokonaisuus

digiUP-projektissa tuetaan yrityksiä työkalujen kehittämisen lisäksi järjestämällä yrityksille maksutonta yrityskohtaista etätyöpajakokonaisuutta. Työpajassa etsitään yritykselle yhteistoiminnallisesti sellainen liiketoiminnan kehittämisen kohde, jonka kehittäminen digin avulla tuottaa yritykselle aidosti lisäarvoa. Lisäksi työpajassa tuotetaan tiekartta muutoksen toteuttamiseksi. Etätyöpajakokonaisuutta järjestetään syksyllä 2021 ja keväällä 2022, ja siihen voivat hakea mukaan päijäthämäläiset mikro- ja pk-yritykset.

Kirjoittajat

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Minna Saunila toimii apulaisprofessorina Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä. Hänen tutkimuksensa keskittyy innovaatioihin, palveluliiketoimintaan ja kestävään arvonluontiin.

Linkit

Linkki 1. Päijät-Hämeen liitto. 2021. [Viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/

Linkki 2. LAB. 2021. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki 3. digiUP-projekti. 2021. Digitarvekartoitustyökalu. [Viitattu 18.10.2021]. Saatavissa: http://digitarvekartoitus.fi

Linkki 4. LUT. 2021a. Digitaalisen transformaation johtaminen. Investointityökalu. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa: https://research.lut.fi/converis/getfile?id=13840146&portal=true&v=1

Linkki 5. LUT. 2021b. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 21.10.2021]. Saatavissa: https://research.lut.fi/converis/portal/detail/Project/12551152?auxfun=&lang=en_GB

Linkki 6. Webropol. 2021. Haku digiUP-projektin työpajakokonaisuuteen. [Viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://link.webropol.com/s/haku-tyopajakokonaisuuteen