Alumnit haluavat tavata toisiaan

Juuri päättyneen YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen -hankkeen (LAB 2021a) yhtenä keskeisenä tavoitteena oli vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis- ja tutkimuspohjaisia liikeideoita eteenpäin sekä lisäämään mahdollisuuksia omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten jatkuvuudelle Etelä-Karjalan alueella. Hankkeessa perustettiin keväällä 2021 tätä tavoitetta silmällä pitäen pilotti LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön alumnitoiminnan käynnistämiseksi. Onhan vahva ja toimiva alumniverkosto erittäin hyvä keino löytää osaajia, joilla on jo valmiiksi kosketuspintaa alueeseen ja alueen yrityksiin. LAB-ammattikorkeakoulun alumneja ovat kaikki LABista tai sitä edeltävistä Saimaan ammattikorkeakoulusta (Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta) tai Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneet AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneet.

Alumnipilotin tavoitteina oli tavoittaa alumneja, saada heidät verkostoitumaan sekä erityisesti selvittää, minkälaista alumnitoimintaa he haluaisivat toteutettavan. Ja koska koronapandemian vuoksi fyysisiä tapahtumia ei voitu järjestää, toteutettiin pilotti verkossa ja verkkopalveluja hyödyntäen. Pilotin alkuvaiheessa toteutetussa innovoinnissa selvisi, että alumnin tulee itse hyötyä verkostoon liittymisestä ja siihen sitoutumisesta (Kokkonen 2021). Tämän vuoksi päätettiin toteuttaa alumneille suunnattu kysely tulevan alumnitoiminnan suuntaviivojen ja toivotun toiminnan määrittämiseksi.

Kuva 1. Alumnikyselyn tulokset. Vastaaja sai valita haluamansa määrän toiminnan muotoja. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Toivelistan kärjessä entisten opiskelukaverien tapaaminen ja tapahtumat

Kyselyyn saatiin hankkeen aikana 49 vastausta, mikä ei vielä mahdollista tarkkoja tilastollisia analyysejä, mutta vastauksista nousivat erittäin selkeästi opiskelukavereiden tapaaminen, rennot tapahtumat sekä verkostoituminen ja osaajien löytyminen toivotuimmiksi seikoiksi. Kyselyn mukaan peräti 84 prosenttia vastaajista koki nimenomaan entisten opiskelukavereiden tapaamisen halutuksi toiminnan muodoiksi (kuva 1).

Kyselyn tulokset vahvistivat aiemmin toteutetun innovoinnin tuloksia, ja koronarajoitusten väistyessä tämäntyyppinen toiminta on onneksi jälleen mahdollista. Vaikka pienestä vastausmäärästä johtuen ei kovin voimakkaita johtopäätöksiä voida vetää, on silti mielenkiintoista huomata, että alumneja kiinnostaa hyvin monipuolinen ja erityyppinen toiminta. Tulevaa alumnitoimintaa voidaankin siis lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan varsin monipuolisesti.

Tämän alumnipilotin aikana perustettiin myös ryhmät niin Facebookiin kuin LinkedIniin, joissa alumnit voivat verkostoitua verkkopalveluiden avulla. Keskustelun ja verkostoitumisen lisäksi ryhmien avulla voidaan myös toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulun alumneille kohdennettua viestintää keskitetysti ja vuorovaikutteisesti.

Siispä, jos olet LAB-ammattikorkeakoulun alumni, suosittelen tutustumaan alumnitoimintaamme ja liittymään mukaan alumniverkostoon. Lisätietoja toiminnasta yhteystietoineen löydät osoitteesta www.lab.fi/alumni .

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii projektipäällikkönä YRRE-hankkeessa sekä tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Opiskelijat innovoivat keinoja alumniverkoston kehittämiseen. LAB Focus. [Viitattu 20.10 .2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/opiskelijat-innovoivat-keinoja-alumniverkoston-kehittamiseen/

Linkit

LAB. 2021a. YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen. Hanke. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/yrre-yrittajareservien-kehittaminen

LAB. 2021b. Tervetuloa LAB-ammattikorkeakoulun alumniverkostoon. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/info/tietoa-meista/alumnitoiminta