LAB kehittämässä vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallia

LABissa alkoi syyskuussa 2021 Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää − Vihreä vastuu -hanke (LAB 2021a). Hankkeessa keskitytään pienten ja keskisuurten tilitoimistojen palvelumallin kehittämiseen vihreän talouden ja yritysvastuun osalta. Hankkeessa luodaan uusi palvelumalli, jonka avulla mahdollistetaan välillisesti tukemalla tilitoimistojen asiakkaiden yritysvastuun ja vihreän tilinpäätöksen läpinäkyvyyttä ja vastuullista liiketoiminnan kehittämistä.

Syyskesään 2023 jatkuvan hankkeen toteuttajina ovat LAB- ja Laurea-ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on saada mukaan vähintään 40 tilitoimistoa sekä välillisesti tilitoimistojen asiakkaita.

Kuva 1. Vastuullinen tilinpäätöstoiminta edistää myös yritysten kilpailukykyä. (LAB 2021a)

Vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa

Vihreä talous viittaa talousmalleihin, joilla voidaan luoda vaurautta ilman ympäristöhaittoja (Euroopan komissio 2021). Isot yritykset ovat jo vuosia julkaisseet vapaaehtoisia vastuullisuusraportointeja ja omaksuneet vihreään tilinpäätökseen liittyviä käytäntöjä. Sen sijaan pienissä yrityksissä vastuullisuuteen liittyviin asioihin on herätty vasta viime vuosina. Vaikka yritysten vihreään vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat olleet paljon mediassa esillä, yrityksillä ei ole toistaiseksi ollut yhdenmukaista, objektiivista palvelumallia vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin osalta.

Uuden palvelumallin luominen on tärkeää erityisesti pienille yrityksille, jotta ne voivat pysyä kilpailukykyisenä ja toipua koronapandemiasta. Tätä tarvetta kasvattaa esimerkiksi EU:ssa valmisteltava yritysvastuulaki, josta ollaan tekemässä lakialoitetta kuluvana syksynä (Kauppalehti 2021).

Käytännössä EU-parlamentti ajaa laajaa ja pakollista yritysvastuuta koko Eurooppaan, joka koskee kaikkia toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä ja se sisältää niin sosiaalisia, -ympäristöön ja vastuulliseen johtamiseen ja hallinnointiin liittyviä ohjeistuksia (Helsingin Sanomat 2021). Ottaen huomioon YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet ja agendat tuleville vuosille (YK 2021) on lakialoite hyvä suunta kohti näiden tavoitteiden saavuttamista. 

Hankkeelle hyvä vastaanotto kansainvälisessä konferenssissa

LABin ja Laurean Vihreä vastuu -hanke esiteltiin Itä-Suomen yliopiston järjestämässä kansainvälisessä Sustainable Resource Society -konferenssissa 25.10.2021. Poikkitieteelliseen konferenssiin osallistui alan tutkijoita ja elinkeinoelämän toimijoita ympäri maailmaa. Hanketta esiteltiin liiketoiminnan ja rahoituksen kokouksessa, jossa käytiin läpi kuusi kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvää tutkimusta. Hanke koettiin tutkijoiden parissa tärkeäksi ja ajankohtaiseksi aiheeksi, ja projektitoimijat saivat arvokkaita kehitysideoita käytännön työhön. Lisäksi konferenssiin osallistuminen edesauttoi verkostoitumista muiden alan toimijoiden kanssa.

Hankkeen teema sopii erinomaisesti Kestävä kehitys -teemaviikolle, joka järjestetään LAB-ammattikorkeakoulussa ja LUT-yliopistossa marraskuun alussa 2021 (LAB 2021b).

Kirjoittaja

Terhi Tuominen toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana sekä Vihreä vastuu -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Euroopan Komissio. 2021. Vihreä talous. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/index_fi.htm

Helsingin Sanomat. 2021. EU-parlamentti ajaa laajaa ja pakollista yritysvastuuta koko Eurooppaan – Vihreiden Hautala: muut kärsivät vapaamatkustajista. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://www.hs.fi/talous/art-2000007855121.html

Kauppalehti. 2021. Yrityksille voi rapsahtaa raskaita velvollisuuksia – EU:n komissio valmistelee kunnianhimoista lakia vastuullisuudesta. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yrityksille-voi-rapsahtaa-raskaita-velvollisuuksia-eun-komissio-valmistelee-kunnianhimoista-lakia-vastuullisuudesta/3ac5ad39-094b-4c2c-94b3-a131a4a1dc97

LAB. 2021b. Kestävän kehityksen viikkoa vietetään Lappeenrannan korkeakoulukampuksella ja verkossa marraskuussa. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/uutiset/kestavan-kehityksen-viikkoa-vietetaan-lappeenrannan-korkeakoulukampuksella-ja-verkossa

YK. Yhdistyneet Kansakunnat. 2021. Sustainable Development Goals. [Viitattu 27.10.2021] Saatavissa: https://sdgs.un.org/goals

Linkit

LAB. 2021a. Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää – Vihreä vastuu -hanke. [Viitattu 27.10.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/vihrea-tilinpaatos-ja-vastuullisuus-osana-vihreaa-siirtymaa-vihrea-vastuu