UCI Bike City -tunnus tavoitteeksi Päijät-Hämeen pyörämatkailulle?

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2022a) kehitetään tapahtumakonseptia reittien ja palvelujen näkyvyyttä lisäävään alueelliseen pyörämatkailun teemapäivään. Linkki Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeeseen tässä.

Konseptin kehittämisen yhteydessä on noussut esille kysymys siitä, voisiko Päijät-Häme tai jokin sen pienempi osa joskus tulevaisuudessa tavoitella UCI Bike City -tunnusta merkkinä alueen omistautumisesta pyöräilyn kehittämiseen laajalla skaalalla. Tätä teemaa pohdittiin yhtenä monista alueen tulevaisuuden mahdollisuuksista Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen Tapahtumista vetovoimaa -työpajassa Koiskalan kartanossa, yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden pyörämatkailusta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa (LAB 2022b). Linkki työpajaan tässä.

Kansainvälistä tunnustusta ja tunnettuutta alueelle

UCI Bike City -tunnus on kansainvälisen pyöräilyliiton, UCI:n kehittämä sertifikaatti (UCI 2022).  Kyseinen tunnus on tähän mennessä myönnetty yhteensä 25 kaupungille tai alueelle, joista pääosa sijaitsee Keski-Euroopassa. Linkki tunnukseen tässä.

[Alt-teksti: parapyöräilijä etenee erikoispyörällä lähes makuuasennossa kesäisellä kadulla.]
Kuva 1. Parapyöräily on kenties potentiaalisin vaihtoehto ajatellen mahdollisuuksia järjestää korkeimman tason UCI-kilpailu Päijät-Hämeessä. (mzter 2015)

Suomessa ei vielä ole yhtään tunnuksen saanutta aluetta, vaan meitä lähimmät Bike City -kohteet ovat Tanskan Kööpenhamina ja Fyn-saari sekä Norjan Bergen. UCI: n tavoitteena on kehittää konseptin avulla globaali ja monipuolinen UCI BikeCities and Regions-verkosto, joka tarjoaa ympäri maailmaa esimerkkejä siitä, kuinka kaupungit voivat maksimoida urheilun vaikutusta ja luoda terveellisempiä, turvallisempia ja kestävämpiä ympäristöjä kaikille polkijoille. Tunnuksen hyötynä sen saaneelle kohteelle on kansainvälinen tunnustus alueen pyrkimyksille pyöräilyn kehittämiseen ja tunnettuus sen vetovoimalle pyörämatkailukohteena (UCI 2022).

Esteettömyys mahdollisuutena, infra haasteena

UCI on asettanut tunnuksen saamiselle tarkat kriteerit, jotka liittyvät pyöräilyn kehittämiseen usealla eri osa-alueella sekä kansainvälisen pyöräilytoiminnan organisoimiseen (UCI 2022). Vaatimuksista jälkimmäinen liittyy vahvasti pyöräilyyn huippu-urheiluna, mutta ensin mainittu kattaa useita kaiken kansan pyöräilyä ja samalla myös pyörämatkailua edistäviä toimenpiteitä.

Päijät-Hämeen suurin haaste tunnuksen saamiselle lienee vaatimus korkeimman tason UCI-kilpailun eli käytännössä maailmanmestaruus- tai maailmancup-kilpailun järjestämisestä alueella. Kuten työpajassa totesimme, potentiaalisin vaihtoehto tämän tavoitteen täyttämiselle saattaisikin meillä liittyä parapyöräilyyn. Tämä saattaisi osoittautua hyödylliseksi myös laajemmassa mittakaavassa, ajatellen esteettömyyden huomioimista pyörämatkailuun liittyvissä palveluissa.

[Alt-teksti: lähikuva katukiveyksestä, jossa on pyörän kuvasymboli pyörätien merkkinä.]
Kuva 2. Päijät-Hämeen pyöräilyinfra on vielä jäljessä monia Euroopan pyörämatkailun kärkimaita. Eräänä kehityskohteena ovat pyörätiet. (652234, 2018)

Korkeimman tason UCI-kilpailun järjestämisen ohella työpajan osallistujat tunnistivat toiseksi Bike City -konseptiin liittyväksi haasteeksi alueellamme infrastruktuurin kehittämisen. Verrattuna moniin tunnuksen jo saaneisiin kohteisiin pyöräilyinfrastruktuurimme on vielä melko vaatimatonta, ja erityisesti kaupunkipyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä maaseutualueen matkailullisten pyöräilyreittien opastamisessa riittää vielä työtä, ennen kuin voimme haaveilla kansainvälisestä näkyvyydestä ”pyöräilykaupunkina” tai ”pyöräilyalueena”.  

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

652234. 2018. Paracycling, polkupyörä, urheilu. Pixabay. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/photos/paracycling-polkupy%c3%b6r%c3%a4-urheilu-747473/

mzter. 2015. Pyörä, liikennemerkki. Pixabay. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/py%c3%b6r%c3%a4tie-liikennemerkki-3444914/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkki 2. LAB. 2022b. Tapahtumista vetovoimaa pyörämatkailuun -työpaja. Viitattu 07.04.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20060422%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf

Linkki 3. UCI. 2022. Union Cycliste Internationale. Bike City Label. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa https://www.uci.org/bike-city-label/1LNLr3tV8qojqvAMcGJ2Hh