ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön, osa 5

Opiskelijaprojektin tulokset

ULMARA-projektissa tunnistettiin käytettävyyteen liittyviä haasteita, kun uudenlaista ultraäänilaitteiston prototyyppiä testattiin käytännössä. TKI-integraatio kytkettiin teollisen muotoilun Tuotemuotoilustudio-kurssiin. (Orpana 2023.)

Opiskelijaprojektin päätavoitteena oli tuottaa nykyisestä prototyypistä käyttäjäystävällisempi suunnitelmakonsepti teknisien rajoitteiden puitteissa. Suunnitelmakonsepti mahdollistaa ultraäänilaitteiston havainnollistamisen potentiaalisille yhteistyötahoille.  

Taustaselvitykset tukevat muotoilun kehittymistä

Opiskelijaprojekti alkoi tutustumisella laitteen prototyyppiin. Suunnitelmakonseptin tueksi opiskelijat keräsivät taustatietoa käyttäjien haastatteluilla ja tutkimalla olemassa olevia ammattikeittiön laitteita. Käyttäjänäkökulmaa selvitettiin seitsemän keittiöammattilaisen haastatteluilla. (Vilppula ym. 2023.) 

Haastattelun tuloksena todettiin, että ammattilaiset kokevat uuttamisen hitaaksi nykyisillä valmistusmenetelmillä. Keittiölaitteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat kestävyys, käytettävyys, puhdistettavuus ja tehokkuus. Merkittäviä huomioita käyttäjien osalta tehtiin myös pöytätilan riittämättömyydestä. Harvoin käytetyt laitteet säilytetään varastossa, ja ne jäävät helposti sinne, jos laitteiden käyttö koetaan hitaaksi tai työlääksi. Laiteominaisuuksien osalta fyysiset säätimet arvotettiin korkeammalle kuin vastaavat kosketusnäytöt. (Vilppula ym. 2023.) 

Vertailuun valikoitui laaja joukko kodinkoneita, joita arvioitiin ominaisuuksien, teknisten ratkaisujen ja materiaalien osalta. Ominaisuuksissa pohdittiin erityisesti kokoa, fyysisten säätölaitteiden toimivuutta, puhdistettavuutta ja käytön helppoutta sekä äänenvoimakkuutta. (Vilppula ym. 2023.)

Muotokieli ja konseptointi

Taustatietoja hyödynnettiin laitteen muotokielen suunnittelussa. Konseptissa huomioitiin erityisen vahvasti käyttäjien toiveet käyttöliittymästä ja toiminnallisuuksista. Samoin hankkeen toivomat tekniset ja prosessivaatimukset olivat huomioitu konkreettisesti.

Opiskelijat esittelivät viisi konseptiltaan erilaista laitteistoa (kuva 1). Laitteissa on selkeä ero muotokielessä, mutta ominaisuuksiltaan ne vastaavat teknisiä ja prosessivaatimuksia. (Vilppula ym. 2023.)

Kuva 1. Ultraääniuuttolaitteiston mahdollinen muotokieli. (Vilppula ym. 2023)

Opiskelijoiden konseptointi oli onnistunut, mutta edellytti opiskelijoiden, ohjaajan ja hankehenkilöstön vahvaa sitoutumista projektiin. Hankehenkilöstössä sitoutuneisuus näkyi ennen kaikkea ohjauksena, rajauksina ja avoimena vuorovaikutuksena. Suunnitelmakonseptien tuloksien konkretisointi tuotekehitykseen saakka vaatii aikaa ja osaamista tulevaisuudessa.

ULMARA on Business Finlandin rahoittama kaupallistamishanke, joka toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on valmistella uudenlaisen ULMARA NextGenExtraction -ultraääniuuttokonseptin kaupallistaminen (LAB 2024).

Kirjoittaja

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina, ja hän on osa ULMARAn kaupallistamistiimiä.

Lähteet

LAB. 2024. ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 17.1.2024. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/ULMARA

Orpana, T. 2023. ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön, osa 3. TKI-integraatio osana kaupallistamisprojektia. LAB Focus. Viitattu 17.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/ulmara-ultraaanitehostetut-makunautinnot-ravintolakeittioon-osa-3/

Vilppula, H., Heikkinen, A., Kaakkurivaara, V-P., de Valroger, O. & Fougeroux De Campigneulles, C. 2023. Ulmara-esittely. Tuotemuotoilustudio-kurssin esittelytilaisuus. 13.12.2023. LAB-ammattikorkeakoulu.