ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön, osa 3

TKI-integraatio osana kaupallistamisprojektia

Kaupallistamisprojektissa havahduttiin käyttäjälähtöisyyden ja muotoilun haasteeseen. Uudenlaisen ultraäänilaitteiston prototyypin kokeilussa havaittiin laitteiston olevan käyttäjilleen haastava. Laitteiston käyttäminen vaati tarkkuutta ja kiireisessä keittiössä altisti käyttäjänsä potentiaalisille tapaturmille. Menestyksekkään kaupallisen konseptin luominen luonnollisesti vaatii käyttäjilleen helpon, miellyttävän ja turvallisen tavan käsitellä laitteistoa.

Opinnollistaminen osana kehittämistä

Research-to-business -projekteissa on harvoin osattu hyödyntää opinnollistamista osana projektin toteutusta. Väänänen ja Peltonen (2020) toteavat, että opetus- ja TKI-henkilöstön tulisi tuntea toistensa osaamiset, jolloin luonnollinen yhteistyö olisi sujuvampaa. Muotoilun ja käytettävyyden kulmalta tunnistettiin teollisen muotoilun osaamisen vaje. Osaamisen tunnistaminen ja osaamisen kohdentaminen organisaatiossa edellytti verkostoja ja ymmärrystä eri alan osaamisesta sekä opinnollistamisen mahdollisuuksien näkökulmasta.

Kuva 1. Konseptin suunnittelu monialaisesti tuo mukanaan useita näkökulmia. (Pexels 2016)

Etenkin projektit autenttisina oppimisympäristöinä työelämän kontekstissa nähdään opetuksessa pedagogisena lisäarvona kaikille toimijoille (Väänänen & Peltonen 2020). Eri mahdollisuuksia osallistaa opiskelijoita tunnusteltiin muotoilun osaajien kanssa erilaisten TKI-integraatioiden, kuten kurssikytkentöjen, muotoilustudion ja opinnäytetöiden osalta.

Väänänen ja Peltola (2020) painottavat, että jaetun ymmärryksen ja toimivien ratkaisujen synnyttäminen edellyttää sekä ammattikorkeakouluopetuksen ja TKI-toiminnan avointa vuorovaikutusta. Lopulta integraatioratkaisu kytkeytyi teollisen muotoilun kurssiin, jossa muotokieltä ja käytettäviä materiaaleja tutkitaan suunnitelma-asteelle saakka.

Yhteistyön avaus poiki myös toisenlaisen yhteistyömahdollisuuden muotoilun osalta: ultraääniuutettujen koepullojen esittelypakkauksen pakkausmuotoilun kurssilla. Esittelypakkauksen on tarkoitus toimia kaupallistamisprojektin myöhemmässä vaiheessa, kun laitteistolla tuotettua uuttoainesta esitellään potentiaalisille yhteistyökumppaneille.

Opiskelijoiden ohjaaminen monialaisesti

Onnistunut yhteistyö edellyttää vahvaa opiskelijoiden ohjaamista niin projektilta kuin kurssin opettajiltakin. Projektitiimille ja opettajille avautui mahdollisuus hyödyntää osaamista ristiin opiskelijoiden ohjaamisessa monialaisesti. Ohjaajien ydinosaaminen kietoutuu tekniikan, muotoilun, liiketalouden ja gastronomian yhteensulautumaksi. Opiskelijoille avautuu mahdollisuus kokea muotoilu osana aitoa monialaista tiimiä. Tuloksena syntyy monialainen suunnitelma muotokielestä ja materiaaleista, ja toteutusmahdollisuuksia punnitaan yhdessä.

ULMARA on Business Finlandin rahoittama kaupallistamishanke, joka toteutetaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on valmistella uudenlaisen ULMARA NextGenExtraction -ultraääniuuttokonseptin kaupallistaminen. (LAB 2023.)

Kirjoittaja

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina ja on osa ULMARAn kaupallistamistiimiä.

Lähteet

LAB. 2023. ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön. Hanke. Viitattu 30.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/ULMARA

Pexels. 2016. Konsepti, mies, kuvat. Pixabay. Viitattu 2.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/konsepti-mies-paperit-henkil%C3%B6-1868728/

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/95963/54350