Urajärven kylällä tarkastellaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan sään ääri-ilmiöihin muuttamalla niiden voimakkuutta ja esiintymistä. Viime vuosina olemmekin jo huomanneet, että hellelukemat kipuavat kesäisin yhä korkeammalle ja talvisin lumipeitekausi on lyhentynyt. Näiden lisäksi odotettavissa on voimistuvia myrskyjä ja rankkasateita sekä kuivia kausia. Varautumalla muuttuvaan ilmastoon voidaan vähentää sääilmiöistä aiheutuvia haittoja ja parantaa asumisen turvallisuutta. (MMM 2012, 19, 40, 163.)

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Hämeen ilmastoturva -hankkeessa on aloitettu tarkastelemaan Urajärven kylää kohtaavia ilmastoriskejä. Tarkastelun alla ovat kylän energianjakelujärjestelmä, tiestöä ja kiinteistöjä kohtaavat uhat, kaavoituksen ohjaavuus alueen rakentamisessa sekä alueen metsien käyttö ja hoito. Työtä tekevät yhdessä hankkeen asiantuntijat, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä sekä Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat.

Joukko ulkovaatteisiin pukeutuneita ihmisiä kokoontunut tarkastelemaan ilmoitustaululla olevaa karttaa maalaismaisemassa.
Kuva 1: Tarkastelun aluksi opiskelijat kävivät tutustumassa Urajärven kylään. (Kuva: Kaisa Tuominen)

Kelirikko, kirjanpainajat ja kuivuus näkyvät Urajärvellä

Urajärvi on noin 400 asukkaan kylä Itä-Asikkalassa. Kesäisin kylän asukasmäärä moninkertaistuu kesäasukkaiden myötä. Urajärvellä on havaittu myrskyjen aikaan paljon lyhyitä sähkökatkoksia, joihin asukkaat ovat jonkin verran tottuneet sekä osaavat varautua. Osa maatalousyrittäjistä on hankkinut katkojen varalle aggregaatteja. Talvisin lumentulo aiheuttaa tuulen vuoksi alavilla mailla teiden tukkeutumista. Esimerkiksi talvi 2022 oli vaikea, sillä lunta satoi usein. Alueen metsänomistajat ovat olleet huolestuneita kirjanpainajista, kuusen tuholaisista, jotka hyötyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä ja lisääntyvistä myrskytuhoista. (Laukkanen 2020.)

Kyläläiset osasivat tunnistaa kaksi selvästi ilmastonmuutoksesta aiheutunutta kylää koskettavaa ilmastoriskiä: Kelirikon pahentumisen ja kaivojen kuivumisen. Talven 2022 runsaan lumentulon seurauksena sulamisvesiä oli paljon. Keväällä osa ojarummuista oli edelleen jäässä, ja kun rumpu ei vetänyt, sulamisvedet huuhtoivat tiestä metrin verran pois. Tämä aiheutti tieyhteyden katkeamisen. Vastaavat tilanteet voisivat olla kohtalokkaita, mikäli hälytysajoneuvon olisi käytettävä tietä. Kaivojen kuivumista on havaittu kylän keskusalueella korkean harjun päällä. Tällöin vedenjakelu hoidettiin läheiseltä kylätalolta, joka on liitetty kunnalliseen vedenjakelujärjestelmään.

Harmaaseen soratiehen on sateesta johtuen tullut ura. Tien reunoilla kasvaa metsää.
Kuva 2: Kelirikon arvioidaan yleistyvän ilmastonmuutoksen myötä koko Etelä-Suomessa. Myös Urajärvellä kelirikkoa esiintyy yleisesti. (Kuva: Kaisa Tuominen)

Ilmastoriskien kartoituksen lisäksi Urajärven kylälle luodaan toimenpide-ehdotuksia riskeihin varautumiseksi, sekä pyritään käynnistämään näitä yhdessä alueen sidosryhmien, kunnan ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Toimenpide-ehdotukset julkaistaan Urajärvellä pidettävässä kyläillassa marraskuun lopulla.

Kirjoittaja

Kaisa Tuominen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Hämeen ilmastoturva -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Laukkanen, M. 2020. ”Pahinta olisi kirjanpainajan nopea lisääntyminen”. Metsänomistajat Uusimaa. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.mhy.fi/uusimaa/uutiset/pahinta-olisi-kirjanpainajan-nopea-lisaantyminen

Ruuhela, R. (toim.). 2012. Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? – yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla. Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriö. MMM:n julkaisuja 6/2011. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://mmm.fi/documents/1410837/1721026/MMM_julkaisu_2012_6.pdf/c01a813c-8538-4efa-b29e-4844d723c0af

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *