Uuden luominen uudessa tilanteessa

LAB Paja II -hankkeessa (LAB 2022) etsitään uutta toimintamallia auttaa Päijät-Hämeen yrityksiä auttamaan itseään ja vertaisiaan uuden luomisessa.

Korona-aika lopetti kahvipöytäkeskustelut monilla työmailla ja näin spontaani ideoiminen yhdessä loppui. Syntyi paljon uutta liiketoimintaa, vai kuka vielä kolme vuotta sitten ajatteli osallistuvansa kotona etänä vaikkapa ryhmäliikuntatunnille? Kaikilla tilanne ei ole yhtä hyvä, ja uuden luominen voi olla pysähtynyt. On kenties lamaannuttu tilanteen jatkuessa, eli vaikka tällä hetkellä rajoitukset koko ajan höllenevät, niin vanhaan vauhtiin ei välttämättä ole päästy.

Uudet tuote- tai palveluinnovaatiot eivät välttämättä synny arkisen aherruksen keskellä, kun yritetään vain selviytyä. Tästä syystä haluamme saada yritykset yli toimalarajojen yhteiskehittämään toimintojaan.

Rohkeus kasvaa ja uudistua onkin ensimmäinen askel joka yrityksen pitää ottaa jotta päästään luomaan uutta, tähän tarjoamme Pajassa apua.

Kuva 1. Olisiko yrityksessä aika miettiä uutta ja kenties saada siihen apua? (Kuva: Minna Tynkkynen)

Sinisen meren strategia

Sinisen meren strategia on hyvin käytetty kun etsitään uutta kilpailutilannetta jota kohti uudistaa yrityksen toimintaa. Sininen meri on se alue, jossa ei ole kilpailua, punaisella merellä taistellaan samoista asiakkaista samanlaisilla tuotteilla. Työpaikalla pitäisi olla oma sinisen meren tiimi, joka kartoittaa yrityksen nykytilanteen ja sitä, mihin suuntaan yritystä halutaan viedä. Pajassa voimme yhteiskehittämisellä auttaa tähän, jos omalta työpaikalta ei tällaista tiimiä saada kokoon.

Koska vakiintuneiden laajoja liiketoiminta-alueita sisältävien yritysten alkukartoitus on vaikeaa, on W. Chan Kim ja Renée Mauborgne kehittäneet työkalun nimeltään edelläkävijä–seilaaja–asettuja -kartta. Selkeän graafisen työkalun avulla saa hyvin selville, millainen organisaation arvoinnovoinnin tila on vai onko sitä ollenkaan. Työkalun avulla saa myös koottua portfolion, millaisia kasvunäkymiä organisaatiossa on.

Usein yritykset kartoittavat omaa tilaa markkinaosuudella, joka kuitenkin kertoo vain menneisyydestä. Saatetaan mitataan myös kiinnostavuutta, mutta sekin voi muuttua epäkiinnostavuudeksi, jos useat yritykset tulevat alalle ja käyttävät isoja resursseja tuotteeseen tai palveluun, josta on kyse. Nämä on aiemmin mainitussa työkalussa muutettu arvoksi ja innovaatioksi. Arvot ohjaavat ostajien käytöstä ja ostohalukkuutta ja ostajien käytös ohjaa tietysti kasvunäkymiä. Innovoinnin avulla voidaan poistaa alalla jo olevia ongelmia ja tuoda sinne täysin uusia tuotteita tai palveluita. Näin saadaan luoduksi kartta, jonka avulla voidaan alkaa yhdessä miettiä, miten se vaikuttaa yrityksen strategiaan. Kartan tavoitteena on rakentaa terve tasapaino, jossa kassavirtaa turvataan, mutta löydetään myös tulevan kasvun veturit. (Kim & Mauborgne 2017, 100‒107.)

Jotta yritys löytää oman sinisen merensä, siihen tarvitaan aikaa ja monialaista näkemystä. Ei riitä, että keksitään uusi tuote tai palvelu, pitää rakentaa myös markkinointi niin, että löytyy uudet asiakkaat tuotteelle. Tästä syystä tiimin pitää olla monialainen, pitää nähdä asioita monelta kantilta.

Kiinnostuneet yritykset Päijät-Hämeestä voivat ottaa yhteyttä: minna.tynkkynen@lab.fi

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, joka opiskelee LABissa liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksessa. Hän työskentelee Design Venture Ohjelmassa tapahtumatuottajana sekä LAB Paja II -hankkeessa projektipäällikkönä.

Lähteet

Kim, W. & Mauborgne, R. 2017. Uusi sininen meri rohkeus kasvaa. Helsinki: Alma Talent.

LAB. 2022. LAB Paja II. Hanke. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lab-paja-ii