Osallistuva budjetointi tutuksi lahtelaisille – pilotti starttaa keväällä 2020

Osallistuvaa budjetointia (osbu) on toteutettu viime vuosina suomalaiskunnissa varsin aktiivisesti. Kuntaliiton erityisasiantuntijan Päivi Kurikan mukaan jo reilu kolmannes kunnista on kokeillut tai aikoo kokeilla tätä modernin demokratian toteutustapaa (Kurikka 2020). Myös Lahden kaupunki on hyödyntänyt jo vuosia erilaisia osallisuuden keinoja tavoittaakseen asukkaansa sekä vahvistaakseen alueen vetovoimaisuutta. Syksyllä 2019 toteutetussa asukaskyselyssä vastaajat suhtautuivat toimintatapaan kiinnostuneesti, vaikka osbu ei olekaan vielä kovin tuttu (Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa 2020).

Millainen olisi unelmiesi kotikunta? Lahtelaiset pääsevät tänä vuonna kehittämään kotikuntaansa osallistuvan budjetoinnin avulla. Kuva: Pixabay / CC0.

Osbua Lahden malliin

Nyt Lahti toteuttaa osbu-kokeilun, jossa kaupunkilaiset pääsevät päättämään 100 000€ potin jakamisesta. Rahat jaetaan alueellisen hankemallin mukaan, jossa alueita on neljä; koko kaupunki, pohjoinen, itäinen ja eteläinen alue. Kaupunki on valinnut asukkaiden yhteiskehittämiseen seuraavat kolme teemaa: hyvinvointi, yhteisöllisyys ja ympäristö. 18.3. päättyneen äänestyksen perusteella neljänneksi teemaksi kaupunkilaiset äänestivät liikunnan. Osallistuvan budjetoinnin toteutustapoja on erilaisia – Lahden toimintamallissa asukkaat pääsevät aluksi ideoimaan vapaasti mainittujen teemojen sisällä. Tämän jälkeen kaupungin asiantuntijat suorittavat ideoille arvioinnin, jotta eteenpäin menevät ehdotukset voitaisiin valituiksi tultuaan todella toteuttaa. Seuraavaksi ideoita yhteiskehitetään kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation asiantuntijoiden yhteisissä työpajoissa, ja lopuksi asukkaat pääsevät äänestämään suosikkejaan. Malli rakentuu siis vahvasti yhdessä tekemiselle ja osallisuudelle kaikissa eri vaiheissaan. (Lahden kaupunki 2020.)

Lisää ymmärrystä osbun avulla

Osbu antaa asukkaille mahdollisuuden ideoida ja usein myös äänestää suosikkiaan eli päästä siten vaikuttamaan käytännössä kotikunnassaan toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi se tarjoaa asukkaille hyvän tilaisuuden ymmärtää paremmin kotikuntansa taloudenpitoa yleisellä tasolla, sekä sitä, millaisia säädöksiä ja perusteluita yhteisen rahan käyttöön liittyy. Asukkaille ei ole aina täysin selvää, millaiset asiat ovat kunnan tai kaupungin vastuulla ja toisaalta, mitä erilaiset investoinnit maksavat tai millaisia vaikutuksia niillä on pidemmällä tähtäimellä esim. ylläpitonäkökulmasta. Osbun avulla tieto leviää ja ymmärrys yhteisestä taloudenpidosta lisääntyy. Asukkaat puolestaan tuovat osaltaan arkijärkeä ja omaa osaamistaan laajempaan käyttöön, jolloin kaupunkiorganisaation osaaminen lisääntyy. (Ahonen & Rask 2019.)

Seuraa Lahden osbua täällä!

Lisätietoja hankkeesta:
LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilta
EmPaci-hankkeen verkkosivuilta
FB: @osbuempaci

Lähteet

Ahonen, V. & Rask, M. 2019. Uutta kunnista 2/2019: Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/304520/1985nro2osallistuvabudjetointi_2.pdf?sequence=1

Kurikka, P. 2020. EmPaci-hankkeen OSBU-työpaja. Esitys Train the Trainer -koulutustapahtumassa, LAB-ammattikorkeakoulussa, Lahdessa 18.2.2020.

Lahden kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Viitattu 23.3.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/paatoksenteko/osallistujavaikuta/osallistuva-budjetointi

Osallistuminen ja vaikuttaminen Lahdessa. 2020. Asukaskysely 2019. Raportti 21.2.2020. [Viitattu 23.3.2020] Saatavissa: https://www.lab.fi/sites/default/files/2020-01/EmPaci_Asukaskysely2019_osallistuminen%20ja%20vaikuttaminen%20Lahdessa_raportti_2112020.pdf


Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Interreg-rahoitteisessa EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeessa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Osallistuva budjetointi tutuksi lahtelaisille – pilotti starttaa keväällä 2020”