Uusiutuvan energian opintomatka Tšekkiin

Interreg Europe -hankkeiden ytimessä on sellaisten olemassa olevien esimerkkien tunnistaminen ja jakaminen, joita muut osapuolet voisivat helposti tahollaan soveltaa. RESINDUSTRY – Policies for Renewable Energy Sources in industry, on seitsemän EU-maan yhteishanke, jossa vaihdetaan hyviä uusiutuvien energian käytäntöjä. Käytännöt antavat paremmat valmiudet kehittää uusiutuvien energialähteiden investointeja tukevaa aluepolitiikkaa ja niiden käyttöönottoa teollisuudessa.

RESINDUSTRY-hankkeessa hankekumppanien toimesta on 39 ns. hyvää käytäntöä. Jokainen hankekumppani voi valita näistä yhden alueelle hyödyllisen esimerkin. Tämän jälkeen paikallisen sidosryhmäryhmän valituille asiantuntijoille järjestetään opintomatka. Englanninkielinen linkki RESINDUSTRYn hyviin käytäntöihin

Kuvassa viisi ihmistä. Yksi nainen ja neljä miestä keskustelemassa keskellä suurta logistiikkakeskusta.
Kuva1. Opintomatka MALFINIn logistiikkakeskuksessa Ostravassa (Kuva: Marie Logrová)

LAB-ammattikorkeakoulun edustama tiimi valitsi Tšekin tasavallasta hyvän käytännön nimeltään MALFINI – hybrid photovoltaic system with accumulation in batteries (Akkujen varaaminen hybridi- aurinkosähköjärjestelmällä). Helmikuussa 2022 järjestettiin opintomatka Ostravassa sijaitsevaan MALFINI:n logistiikkakeskukseen. MALFINI on yksi johtavista mainostekstiilien toimittajista Tšekin tasavallassa ja Euroopassa. Matkalle osallistui LABista projektipäällikkö ja päijäthämäläisistä yrityksistä kaksi sidosryhmän jäsentä. Englanninkielinen linkki MALFINIn hyvään käytäntöön

Hybridi-aurinkosähköjärjestelmän käyttö

MALFINI on Tšekin ensimmäisiä yrityksiä, jotka ovat mukana energiasiirtymässä. Logistiikkakeskuksen energiaratkaisu on aurinkoenergia ja varalla CHP:lla (lämmön ja sähkön yhteistuotanto) tuotettu sähkö. Lisäksi käytössä on varaavia akkuja tasapainottamassa kulutuspiikkejä. Energiaratkaisua kehitetään edelleen lisäämällä aurinkopaneelien määrää kesän 2022 aikana. Aurinkoenergian tuotanto yhdistettynä akustoon mahdollistaa 92-95% uusiutuvalla energialla toimivan keskuksen.

Neljän valokuvan kokoelma. Vasemmalta oikealle: Näkymä MALFINI:n logistiikkakeskuksesta hihnakuljettimilla ja lavahyllyillä. Keskimmäisessä kuvassa varaston edessä seisoo MALFINI-logolla varustettu auto. Ulkoseiniin on asennettu mustat aurinkopaneelit. Oikealla on kaksi valokuvaa pöydästä, jossa on valkoisia, sinisiä ja punaisia kukkia sekä pienellä telineellä Tšekin, Suomen ja EU:n kansallislippuja.
Kuva 2.Vasemmalta oikealle: MALFINI:n logistiikkakeskus; aurinkopaneeleita ulkoseinillä; tervetuliaiskoristeita. (Kuva: Katerina Medkova)

Aurinkopaneeleja on katolla ja seinissä. Useaan suuntaan suunnatut paneelit mahdollistavat tehokkaan auringon valon hyödyntämisen. Aurinkoisina päivinä sähköä tuotetaan kulutusta enemmän. Ylijäämä varastoidaan ulkona erilliseen akustoon, josta sitä käytetään illan ja yön aikana. Akusto toimii myös sähköautojen pikalatauspisteenä ja trukkien hidaslatausasemana.

Mikäli aurinkoenergiaa ei saada tarpeeksi, vararatkaisuna on tuottaa sitä CHP-laitteella maakaasusta. Tässä tapauksessa prosessin hukkalämpö hyödynnetään logistiikkakeskuksen lämmitykseen.

”Järjestelmä oli minulle uusi ja innovatiivinen. Hyvää siinä oli teknisten elementtien tuttuus, eikä innovaatioon sisältynyt vääränlaista teknologiariskiä. Se oli myös selkeä ja helposti ymmärrettävä, sekä myös mahdollisesti monistettava.”, sanoo mukana ollut Janne Ekholm, Sauter Biogas Finland Ky:ltä. (Ekholm 2022.)

Ekholmin mukaan Sauter Biogas Ky:lla on asiakkaita, jotka haluaisivat biosähköllä tuotetun sähkön latauspisteitä kaasutankkausasemien yhteyteen. MALFINI:n käynnin jälkeen CHP-mitoitusta ja akkuvarastojen kokoa on helpompi lähteä viemään käytäntöön. Toinen asiakasrajapintaan sovellettavissa oleva asiakkuus on Itä-Suomeen toimitettava biokaasulaitos suuren teollisuushallin takapihalle. Ekholm mainitsee ”Asiakkaamme teollisuushallin kattoa remontoidaan samanaikaisesti ja opintomatkan anti vie meidät ainakin neuvottelupöytään selvittämään aurinkosähköratkaisun integrointia muuhun energiatuotantoon MALFINI:n tavalla.”. (Ekholm 2022.)

Kirjoittajat

Janne Ekholm on partneri ja osakas Sauter Biogas Finland Ky:ssä ja toimii RESINDUSTRYn sidosryhmäjäsenä.

Katerina Medkova työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii RESINDUSTRY-hankkeessa projekti- ja viestintäpäällikkönä. Interreg Europen RESINDUSTRY- hankkeen tavoitteena on edistää teollisuuden uusiutuvan energian käyttöä. Englanninkielinen linkki RESINDUSTRYn verkkosivuille

Lähteet

Ekholm, J. 2022. Partneri ja osakas. Sauter Biogas Finland Ky. Haastattelu 5.3.2022.

Linkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2022b. Project good practice. RESINDUSTRY. Viitattu 6.3.2022. Saatavilla https://www.interregeurope.eu/resindustry/good-practices/

Linkki 2. Interreg Europe. 2022c. Good practice: MALFINI – hybrid photovoltaic system with accumulation in batteries. Policy Learning Platform. RESINDUSTRY. Viitattu 6.3.2022. Saatavilla https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4714/malfini-hybrid-photovoltaic-system-with-accumulation-in-batteries/

Linkki 3. Interreg Europe. 2022a. Project Summary. RESINDUSTRY. Viitattu 6.3.2022. Saatavilla https://www.interregeurope.eu/resindustry/