OSKE LAB tukee maahanmuuttajien amk-hakua

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden määrä Suomen korkeakouluissa kaksinkertaistui vuosina 2012–2017 ja on edelleen kasvussa (Airas ym. 2019, 44). Tutkimus osoittaa kuitenkin, että korkeakoulut eivät aina tunnista maahanmuuttotaustaisia omana ryhmänään (Airas ym. 2019, 4). Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa 16. maaliskuuta. Otetaanko maahanmuuttajien tarpeet huomioon tulevassa yhteishaussa?

[Alt-teksti: Lomakkeen etusivu, jossa lukee yhteishaku ammattikorkeakouluun sekä lisäohjeita, kuten tutustu tarjontaan ja täytä hakulomake.]
Kuva 1. Osa Lahden OSKE LAB -hankkeen tekemästä yhteishakuesitteestä. (Kuva: Mariia Baliasina)

Onko maahanmuuttajataustaisten hakijoiden ryhmä merkittävä?

Opetushallinnon mukaan viime vuonna haki 14673 henkilöä ammattikorkeakouluun Lahdessa. Joukosta 2031 henkilöä puhui äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2022.) Opetushallinnon tilastopalvelu ei käsittele näitä hakijoita maahanmuuttajina, mutta äidinkielen perusteella voidaan päätellä, että he ovat pääosin sekä maahan muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttotaustaisia.

Yli kaksituhatta hakija on itsessään iso määrä, vaikka Education at a Glance -raportin mukaan (OECD 2018, 242) Suomen korkeakouluissa olevien ulkomaalaistaustaisten prosenttiluvut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin naapurimaissamme Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Oletus on, että tänä vuonna hakijoita on jopa enemmän.

Korkeakoulutukseen hakemiseen vaikuttavat maahanmuuttajien kielitaito ja tietojen saavutettavuus. Arviointiraportissaan Airas ym. (2019, 78) suosittelevat huomioimaan erilaisia hakijaryhmiä ja näin tukemaan yhdenvertaisuutta. Etenkin korkeakouluun hakua edeltävät tukitoimet parantavat sisäänpääsyä ja kaikkien korkeakouluopintojen polkujen saavutettavuutta (Airas ym. 2019, 76). LAB-ammattikorkeakoulu tukee korkeakouluopintoihin pyrkiviä maahanmuuttajia hankkeiden voimin.

[Alt-teksti: Valoisa suuri aulatila, jossa isot, moniosaiset portaat yhdistävät tilan eri kerroksia, portaissa kulkee kolme nuorta naisopiskelijaa.]
Kuva 2. LAB-ammattikorkeakoulun kampustiloja Lahdessa. (Leinonen 2019) 

Minkälaista tukea on saatavilla?

Yksi LAB-ammattikorkeakoulun Lahden OSKE LAB -hankkeen (LAB 2022a) kohderyhmä on korkeakouluopintoihin hakeutuvat ulkomaalaistaustaiset. Vuonna 2020 toimintansa aloittanut hanke tarjoaa tänä keväänä monipuolista tukea korkeakouluopintoihin pyrkiville maahanmuuttotaustaisille. Tuki koostuu kohderyhmälle suunnatusta materiaalista, infotilaisuuksista sekä henkilökohtaisesta neuvonnasta.

Hankkeessa ilmestynyt Yhteishaku ammattikorkeakouluun -esite, joka ohjaa lukijaa askel askeleelta läpi hakuprosessin selkeällä suomen kielellä. Esite vastaa kysymyksiin, kuka voi hakea ammattikorkeakouluun ja mitä pitäisi tehdä, jotta haku onnistuu. Linkki esitteeseen on tässä. (LAB 2022b, Osaamisenpaikka.fi)

Koulutuksista kiinnostuneille Lahden OSKE LAB järjestää yhteistyössä OSKE Salpaus -hankkeen kanssa infotilaisuuksia maanantaisin Lahden kaupungin Palvelutorilla. Kevään tilaisuuksissa puhutaan yhteishausta, opiskelusta korkeakoulussa, LABin maahanmuuttajille suunnatusta sairaanhoitajakoulutuksesta, LABin korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta sekä avoimesta väylästä opiskeluun. Äänessä ovat LABin asiantuntijat, ja tapahtumiin kutsutaan myös LABin opiskelijoita, jotka kertovat kokemuksistaan ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Aikataulu löytyy projektin sivulta täältä.

Henkilökohtaista ohjaus- ja neuvontapalvelua korkeakoulutusasioissa on mahdollista saada Zoom-etäneuvonnan kautta, jota järjestetään kaksi kertaa viikossa. Neuvonta on kaikille avoin eikä edellytä ajanvarausta. Etäyhteyden kautta voi jutella itseä huolehtivista asioista sekä saada hyödyllisiä vinkkejä korkeakouluun hausta, opiskelusta ja valintakokeeseen valmistelusta. Linkki Zoom-neuvonta-asioihin löytyy täältä.

Lahden OSKE LAB -hanke pyrkii tukemaan toiminnallaan yhdenvertaisuutta sekä nuorten ja aikuisten maahanmuuttajataustaisten integrointia yhteiskuntaan, mikä puolestaan parantaa osallisuutta ja edistää kohderyhmän työllistymistä. Tietoa kaikista hankkeessa järjestetyistä toiminnoista löytyy hankkeen sivuilta sekä Instagram-tililtä @oske_lab.

Kirjoittaja 

Mariia Baliasina on kieltenopettaja, joka työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB- ja GLOBEDIVES-hankkeissa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Airas, M., Delahunty, D., Laitinen, M., Shemsedini, G., Stenberg, H., Saarilammi, M., Vuori, H., Sarparanta, T. & Väätäinen H. 2019. Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2019. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://karvi.fi/publication/taustalla-on-valia-ulkomaalaistaustaiset-opiskelijat-korkeakoulupolulla/

Leinonen, T. 2019. LAB Campus. LAB Press Images. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/CAMPUSES/LAB_lahti-campus4.jpg

OECD. 2018. Education at a Glance 2018. OECD indicators. OECD publishing. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en

Opetushallinnon tilastopalvelu. 2022. Haku- ja valintatiedot korkeakouluanalyysi. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20analyysi.xlsb

Osaamisenpaikka.fi. 2022. OSKE-Yhteishaku ammattikorkeakouluun. Viitattu 3.3.2022. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/wp-content/uploads/2021/12/OSKE-Yhteishaku-ammattikorkeakouluun-1.pdf 

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Lahden OSKE LAB. Hanke. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Linkki 2. LAB. 2022b. OSKE LAB: Yhteishaku ammattikorkeakouluun. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2021-12/Yhteishaku%20ammattikorkeakouluun.pdf

Linkki 3. LAB. 2022c. Opiskeluinfot maahanmuuttajille. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/sites/default/files/2022-02/Opiskeluinfot-maahanmuuttajille-kevat2022.pdf

Linkki 4. LAB. 2022d. OSKE LAB Zoom-neuvonta. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-01/OSKELAB-Zoom-neuvonta2022.pdf