Uutta yrityspalvelukonseptia luomassa

Holiday Clubilla Lappeenrannassa kokoonnuttiin 23.5.2024 TE24-uudistuksen merkeissä yrityspalvelutoimijoiden kesken. Työllisyyspalveluiden siirtoon valtiolta kunnille on enää muutama kuukausi aikaa, valmistelu on hyvällä mallilla ja nyt työntekijät pääsevät osallistumaan prosessien yhdistämiseen. Samanaikaisesti työllisyysalueen valmistelun kanssa viedään eteenpäin yhteistä palveluekosysteemin rakentamista. Etelä-Karjalassa on osallistettu työntekijöitä koko siirtoprosessin ajan, mutta nyt yrityspalveluiden osalta keskitytään palveluprosesseihin, kuten aloittavan yrittäjän neuvontaan.

Vuonna 2025 Etelä-Karjalassa yrityspalvelut toimivat entistä tehokkaammin yhteen. Asiakkaille verkosto näyttäytyy yhtenä toimijana, ja palvelut on jaettu kolmeen osioon: aloittavat yrittäjät, toimivat yritykset sekä osaava työvoima.

Keskiössä sujuvat rajapinnat ja yhteinen tekeminen

Palveluekosysteemissä Etelä-Karjalassa on yli 20 eri organisaation verkosto, joka koostuu toimijoista, jotka tarjoavat palvelujana elinvoiman ja työllisyyden edistämiseksi. Mukana on oppilaitoksia, yhdistyksiä, kuntia, hyvinvointialue, Kela, yrityspalveluja, yrittäjäjärjestöjä ja tuleva työllisyysaluekin. Työssä keskitytään toimijoiden väliseen yhteiseen tekemiseen ja sujuviin rajapintoihin, ei niinkään yksittäisten organisaatioiden sisäiseen toimintaan.

Korkeakoulujen ja Business Millin fokus painottuu jatkossakin yritysten kasvu- ja kansainvälisyysedellytysten parantamiseen ja osaavan työvoiman kouluttamiseen. Matalan kynnyksen yhteistyö, jossa yritykset pääsevät osaksi opetusta ja projekteja, tulee olemaan tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa.

Kuva 1. Kun toimijoilla on yhteinen näkemys, alkavat palaset loksahdella kohdalleen. (senjinpojskic 2016)

Mindset on kunnossa

Palveluekosysteemiverkoston toimintaa on työstetty koko kevään ajan LAB-vetoisissa työpajoissa. Työpajoja oli kaksi kokonaisuutta; nuorten palvelujen kokonaisuus sekä koko palveluekosysteemin kokonaisuus. Tilaisuudet keräsivät hyvää palautetta, ja tuloksien avulla valmistelua viedään eteenpäin. Työpajoissa on luotu verkostolle asiakaslupaus ja konkreettisia toimenpiteitä sen toteuttamiseksi.

Asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja Etelä-Karjalan elonvoiman vahvistaminen ovat toistuvia teemoja, joita asiantuntijat ovat työpajoissa nostaneet esille. Ei siis ole epäilystä, ettemmekö kaikki jakaisi samaa ajatusmaailmaa siitä, mikä olisi optimi tilanne asiakkaan näkökulmasta. Palveluasenne ja halu tehdä vaikuttavaa työtä on kaikkien yhteinen agenda, sen toteutumiseksi tarvitaan vielä johtajuutta sekä organisaatiotasoisia päätöksiä. Työllisyysalueelle onkin valittu juuri uusi johtaja Sanna Natunen. Hän tulee jatkossakin työskentelemään Lappeenrannan kaupungin alaisuudessa.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritystoiminnan kehittäminen, muutosvalmiuksien parantaminen sekä elinvoimatyö kuuluvat hänen tehtäviinsä LAB-ammattikorkeakoulun yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

senjinpojskic. 2016. Pojskić, S. 2016. Kytkeä, palapeli, strategiaa. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/kytke%C3%A4-palapeli-strategiaa-1586220/