Millaisia taitoja etävuorovaikutuksessa tarvitaan?

Mitä pehmeät etävuorovaikutustaidot ovat ja millainen merkitys niillä on etävuorovaikutuksessa? Etätyön yleistyminen on herättänyt monia organisaatioita huomaamaan, että etätyöhön liittyy monenlaisia uudenlaisia osaamistarpeita. Etätyöhön liittyy paljon etuja, mutta yhtenä haasteena työhön liittyvässä etävuorovaikutuksessa monet kokevat, että on vaikeampi luoda yhteyden ja luottamuksen kokemuksia (Zoonen ym. 2023) tai yhteistä heittäytymistä luovuuteen (Saad & Agogué 2023).   

Millaisia etävuorovaikutustaitoja asiantuntijayrityksissä arvostetaan?

Distance LAB -projekti (LAB 2023) kokosi näkemyksiä asiantuntijayrityksistä siitä, millaisia etävuorovaikutustaitoja he pitävät tärkeinä. Haastateltavat olivat yrittäjiä ja/tai johtajia yrityksessään. Yritykset oli valittu siten, että tiedettiin, että heidän työtänsä on mahdollista toteuttaa etätyönä. Lisäksi haastatteluihin kutsuttuja yrityksiä yhdisti se, että tiedossa oli, että he korostivat yhteistyön merkitystä toiminnassaan ja viestinnässään.

Haastateltavat pitävät etävuorovaikutustaitoja tärkeinä työilmapiirin ja heidän yrityksensä menestyksen kannalta. Useimpien mielestä etätapaamisissa on kuitenkin myös haasteita. Ihmisiä on vaikeampi kohdata, ymmärtää ja tulkita etänä. Useat kokevat, että uusia aloitteita on vaikeampi saada liikkeelle. Etänä osa osallistujista saattaa myös passivoitua. 

Haastateltavat arvostavat selkeyttä, rehellisyyttä, kunnioittavaa käytöstä, työetiikkaa ja tilannetietoisuutta. Yksilölliset viestintätyylit vaihtelevat. Monet kokevat, että toisten viestintätapojen tunnistaminen on hyödyllistä, silloin toisen puheet on helpompi suhteuttaa. Esimerkiksi henkilön suorapuheisuuteen voi olla helpompi suhtautua, jos tuntee toisen viestintätyylin. Etätapaamisissa visuaalisilla asioilla on iso merkitys alkaen vaatetuksesta taustakuviin. Toisten näkeminen kameroiden kautta on etu.

Kuva 1. Hyvät vuorovaikutustaidot parantavat etäkokousten laatua. (iTandCoffee 2020)

Etäkokoukset parhaimmillaan

Kokemusten mukaan parhaissa etätapaamisissa ihmisten välinen kommunikointi on sujuvaa, kaikki puhuvat ja kuuntelevat, osallistujat oppivat uutta ja voivat tehdä päätöksiä. Näissä tapahtumissa ajan koetaan virtaavan nopeasti. Monet vastaajat korostavat, että kokoukset ovat tällöin hyvin johdettuja, ja osallistujat ovat hyvin valmistautuneita.

Etävuorovaikutustaitojen merkitys on suuri. Koska vuorovaikutus etänä on rajatumpaa, vuorovaikutustaidot saattavat jopa korostua entisestään. Distance LAB -projektissa (LAB 2023) on kehitetty vuorovaikutustaitojen kehittämiseen itsearviointityökalu. Sen tarkoituksena on johdattaa pohtimaan omia etävuorovaikutustaitoja ja millaisia taitoja itse arvostaa. Kiinnostuneet pääsevät testaamaan työkalua vuoden 2024 aikana. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kirjoittaja

Heidi Myyryläinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Lähteet

Abi Saad, E. & Agogué, M. 2023. Creativity in virtual teams: Systematic review, synthesis and research agenda. Creativity and Innovation Management. 32(1), 117–140. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1111/caim.12540

iTandCoffee. 2020. Coulston, L. Online, kokous, videoneuvottelu. Pixabay. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/online-kokous-videoneuvottelu-5183791/

LAB. 2023. Distance LAB – remote service hub for SME’s and public sector. Projekti. Viitattu 16.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/en/project/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

van Zoonen, W., Sivunen, A. E., Blomqvist, K. 2023. Out of sight – Out of trust? An analysis of the mediating role of communication frequency and quality in the relationship between workplace isolation and trust. European Management Journal. Viitattu 16.11.2023 Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.04.006