UX-writing. Mistä siinä on kyse?

Google-hauissa on alkanut esiintyä uusi ammattinimike: UX-writer (Wood 2020). Se liittyy yleisempään kehitykseen, jossa digitaalisen käyttökokemuksen nähdään olevan yhä merkityksellisempi kilpailun välineenä ja laadullisten erojen muodostajana. Ja koska teksti muodostaa suuren osan digitaalisista sisällöistä, on perusteltua tarkastella myös sitä käyttökokemuksen muotoilun näkökulmasta.

Suppeimmillaan UX-kirjoittamisen voi nähdä koskevan käyttöliittymän tekstielementtejä – esimerkiksi painikkeissa ja valintaikkunoissa – laajimmillaan siinä on kyse muotoiluajattelun soveltamisesta palvelun tekstisisältöön.

Tekstielementit voi nähdä eräänlaisina ohjeina, jotka mahdollistavat tuotteen käytön. Esimerkiksi menun otsikkoja pohditaan usein navigaatiokartan laatimisen yhteydessä. Se ei ole useinkaan helppoa, sillä käytettävyyssäännöt rajoittavat kerrallaan esitettävien vaihtoehtojen määrää ja pakottavat miettimään hierarkioita. Pitäisi myös olla yksiselitteinen, etenkin painikkeissa.

Esimerkki: Käyttökokemus rakentuu ensisijaisesti erilaisesti kosketuspisteistä (touchpoints), joiden kanssa ollaan vuorovaikutteisesti tekemisissä ja eräänä hyvänä käytäntönä on valintojen yksiselitteisyys ja toisiaan poissulkevuus. Kuvassa 1 käyttäjän on vaikea ymmärtää, vahvistetaanko vai peruutetaanko ilmoittautuminen.

Kuvassa esitettynä Pop-up ikkuna, ilmoittautumisen peruuttamisesta. Käyttäjällä vaihtoehtoina painaa "peruuta" tai "Vahvista".
Kuva 1. Epäselvä dialogi. (Kuva: Harri Heikkilä)

Toinen esimerkki voisi olla web-palvelu, jossa pyydetään ”ilmoittautumaan napauttamalla linkkiä sivun yläosassa”, sen sijaan että tekstissä tarjottaisiin linkkiä suoraan asianomaisessa yhteydessä. Suuren osan näistä voisi karsia jo käytettävyydestä sovellettujen hyvien käytäntöjen listalla, mutta lopullinen laatu selviää vain testaamalla ja keräämällä palautetta.

Mutta entä muotoiluajattelu? Mitä sillä on tekemistä tekstin sisällön kanssa?

Kirjoittaminen on sanojen asettelua peräkkäin, muotoilu on ongelmien ratkaisua

Muotoiluajattelulla rakennettu teksti pyrkii ratkaisemaan jonkun ongelman, siten että ongelma ensin määritellään aiheeseen perehtymisen kautta, jonka jälkeen ideoidaan siihen hyviä käytäntöjä noudattava ratkaisu, jota myös testataan.

Kuten kaikessa käyttökokemuksen suunnittelussa, UX-kirjoittamisessakin on kyse toivotun tunnetilan rakentamisesta. Metts ja Welfie (2021) puhuvat äänestä (voice) ja erottavat sen äänensävystä (tone). Ääni on organisaation persoonallisuus. Sävyt sen suunniteltu hierarkia. Hyvin suunnitellussa UX-kirjoittamisessa organisaatiolla on oma ääni, mutta vaihteleva sävy: otsikoissa, leipätekstissä ja ohjeissa voidaan puhutella lukijaa eri sävyillä, jotka kaikki on suunniteltu. Sävy on siis tilannesidonnainen. Tämä kannattaisi Suomen Postinkin muistaa, kun se lähettelee minulle perin tuttavallisia tekstiviestejä, ”Moi!….Ota henkkarit mukaan”.

Mitä UX-kirjoittaja tekee?

  • Tarkistaa, että teksti noudattaa käytettävyyden hyviä käytäntöjä.
  • Toimii UX-suunnittelijan parina ja käyttää samoja välineitä.
  • Muotoilee organisaation digitaalisen viestinnän äänen ja äänensävyn brandille, kohderyhmälle ja käyttötilanteeseen sopivaksi.
  • Sovittelee tekstisisältöjä eri ympäristöihin ja toisaalta yhdenmukaiseksi niiden välillä.
  • Selkeyttää , kiteyttää ja tiivistää ilmaisua – selko- ja saavutettavuusnormit huomioiden – tukee muita tekemään samoin.
  • Varmistaa, että samoista asioista käytetään samoja termejä ja ilmaisuja eri ympäristöissä.

”Kun aloin ajatella kirjoittamista muotoiluna, se selkeytti asioita enemmän kuin mikään urallani” – A Welfie (2021)

Kirjoittaja

Harri Heikkilä, TaT, VTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Visuaalisen viestinnän yliopettajana ja asiantuntija LABin UX-Center -hankkeessa, jossa kehitetään myös UX-kirjoittamista.  Hankkeen omat sivut aukeavat joulukuussa 2021: http://labuxcenter.fi/

Lähteet

Welfie, A. 2021. Teoksessa: Metts, M & Welfie, A. (toim.) Writing Is Designing: Words and the User Experience. New York: Rosenfeld media

Metts, M & Welfle, A. 2021. Writing Is Designing: Words and the User Experience. New York: Rosenfeld media

Wood, B. 2020. What is UX writing? [Viitattu 12.10.2021]. Saatavissa:
https://uxwriterscollective.com/what-is-ux-writing/

Linkit

LAB. 2021. LAB UX Center. [Viitattu 10.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lab-ux-center

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *