Monialaisella design sprintillä kohennusta asiakaskokemukseen ja liiketoimintaan

Muotoilulla on vahva yhteys yrityksen arvonkehitykseen. Suomessa muotoiluintensiiviset yritykset voivat saada jopa 2,4 kertaisia tuottoja verrokkiyrityksiin nähden (Aromaa 2018). Muotoilu edistää suurimmin tuotteen ja palvelun laatua, niiden käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä (Buley 2019; Räty 2020, 32–38). Kun asiakaskokemus on kohdallaan, muotoilun ja suunnittelun tulos näkyy kassassa. Tämä on kovin rohkaisevaa, mutta miten yritysten pitäisi toimia?

Yksi keskeinen toimintatapa on monialainen yhteissuunnittelu. LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja Liiketalouden yksiköt osallistuivat Bail-Out (Business and Arts Innovation Lab) design sprinttiin ja intensiiviselle viikolle Brysselissä keväällä 2022. Yli 60 liiketalouden, muotoilun ja taiteen opiskelijalla oli tavoitteena suunnitella tapahtuma, jolla on myönteinen vaikutus Brysselin alueeseen (kuvat 1 ja 2). 

Yksi Bail-Outin suunnittelutiimeistä pöydän ympärillä esittelemässä tuloksiaan.
Kuva 1. Bail-Outin kaikki 12 suunnittelutiimiä esittelivät tuloksensa intensiiviviikon viimeisenä päivänä. (Kuva: Räty 2022)

Design sprintillä nopeita tuloksia

Viiden päivän design sprintillä suunnittelutiimit ideoivat tapahtuman, sen kohteen ja sisällön. He valitsivat konseptinsa, suunnittelivat ja toteuttivat tapahtuman prototyypin ja testasivat sitä loppukäyttäjillä – tapahtumaan osallistuvalla yleisöllä tai tapahtumaa toteuttavilla yrityksillä tai sidosryhmillä. 

Design sprintin (Knapp ym. 2016, 274) idea on tehdä nopeita kokeiluja, joissa suunnittelun epävarmuuksia päästään vikkelästi tarkentamaan ja testaamaan todellisten käyttäjien kanssa. Tavoitteena on vähentää uusien tuotteiden tai palvelujen suunnittelun riskejä sekä esimerkiksi selventää tavoitteita ja vahvistaa suunnittelun oletuksia. Tai myös osoittaa jotkut oletukset vääriksi. Nämä kaikki ohjaavat siihen, että suunnittelu tähtää parhaaseen asiakaskokemukseen. Samalla nopeutetaan tuotteen tai palvelun markkinoille tuloa ja myös vähennetään suunnittelun kustannuksia.

Suunnittelutiimi esittelemässä kuvakäsikirjoitustaan toiselle tiimille.
Kuva 2. Suunnittelutiimien keskeisenä tehtävänä oli viestiä suunnitelmistaan eri tavoin. Toisena suunnittelupäivänä tiimit esittelivät kuvakäsikirjoituksiaan muille tiimeille. (Kuva: Räty 2022)

Kaksi esimerkkiä suunnittelusta

Muoti, erityisesti halvat vaatteet, aiheuttavat kalliita kustannuksia kuluttamalla luontoa ja aiheuttamalla tarpeetonta jätettä. Näkökulma tässä prototyypissä oli vintagevaatteiden stailaus, jotta vaatteet olisivat edelleen haluttuja. Suunnittelutiimi testasi konseptiaan mm. Brysselin vintagemyymälöissä, jotka innostuivat ehdotetuista uusista liiketoimintamalleista ja antoivat omaa palautettaan suunnitteluryhmälle. 

Toinen prototyyppi liittyi työnhaun kehittämiseen. Tiimi selvitti, että työhaastatteluissa vierasperäiseltä vaikuttava haastateltavan nimi vaikuttaa kielteisesti työnantajien ja haastattelijoiden asenteisiin ja valintoihin. Tiimin oletuksena oli, että rakentamalla ympäristö, jossa haastattelijat eivät näkisi haastateltavaa, ratkaisisi tämän ongelman. Tiimi kävi haastattelemassa mm. poliittisia päättäjiä Euroopan parlamentissa. Testauksen tuloksena he totesivat, että oletus olikin virheellinen: haastateltavien kasvojen ja kehon kätkeminen vaikuttaisi kielteisesti haastattelutilanteeseen. Sen sijaan he päätyivät siihen, että anonyymi työhakemus ennen työhaastattelua vähentäisi syrjintää.

Seuraavat sprintit Kölnissä ja Lahdessa

Ensimmäinen Bail-Out todettiin erittäin toimivaksi. Seuraavat järjestetään CBS International Business Schoolissa Kölnissä vuonna 2023 ja LAB-ammattikorkeakoulussa 2024. Nyt on aika suunnitella millaisia haastavia yritys- tai kaupunkikeissejä Suomessa kannattaa toteuttaa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa!

Kirjoittaja

Veli-Pekka Räty, TaT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Hän toimii LABin Asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun kasvualustalla asiantuntijana liiketoiminnan, median ja digitaalisen viestinnän näkökulmista.

Lähteet

Aromaa, A. 2018. Helsingin pörssin 10 designintensiivisimmän yrityksen arvonkehitys on 2,5 kertainen yleisindeksiin verrattuna. Pääomasijoittajat. Viitattu 30.6.2022. Saatavissa https://paaomasijoittajat.fi/helsingin-porssin-10-designintensiivisimman-yrityksen-arvonkehitys-on-25-kertainen-yleisindeksiin-verrattuna/

Buley, L. 2019. The New Design Frontier. The widest-ranging report to date examining design’s impact on business. Viitattu 30.6.2022. Saatavissa https://s3.amazonaws.com/www-assets.invisionapp.com/The-New-Design-Frontier-from-InVision.pdf

Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. 2016. Sprint: how to solve big problems and test new ideas in just five days. New York, NY. Simon & Schuster. 

Räty, V-P. 2020. Muotoilu kannattaa. Teoksessa Räty, V-P. (toim.) Design Venture Ohjelma – Muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajana. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu, 32–38.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *