Vaikuttajien hyödyntäminen tapahtumamarkkinoinnissa

Festivaalit ja tapahtuma-ala yleisesti toipuvat edelleen koronavuosien jättämistä liiketappioista. Siinä missä fyysiset tapahtumat peruuntuivat koronarajoituksien vuoksi, sosiaalisen median käyttö kasvoi 21 % koko maailman tasolla (Komulainen 2023, 9).

Instagramista tehoa lipunmyyntiin

Niemi (2024) selvitti, miten Instagramia voitaisiin tuloksellisesti hyödyntää tapahtumien markkinoinnissa. Asiaa pohdittiin erityisesti pienten tapahtumajärjestäjien näkökulmasta. Tulokset korostivat osallistavaa sisältöä. Osallistavat kuvatekstit julkaisuissa sekä erilaiset arvonnat toimivat hyvin kohderyhmän sitouttamiselle. (Niemi 2024.) Tuloksissa pienemmälle huomiolle jäi vaikuttajamarkkinointi, joka voisi olla keinona tehokas pienempien paikallisten tapahtumien kohdalla.

Vaikuttajat mukaan koukuttavan sisällön luomiseen

Sosiaalisesta mediasta voi löytää tubettajien, tiktokkaajien, podcastien tuottajien, urheilijoiden, artistien tai muiden julkisuudesta tuttujen henkilöiden tuottamaa sisältöä. Heitä kutsutaan vaikuttajiksi. Keskeisintä määrittelyssä on se, että vaikuttajalla on oma yleisö, jolle vaikuttaja tuottaa seuraajilleen kiinnostavaa sisältöä. (Otava media 2024.) Mattisen (2020) mukaan vaikuttajamarkkinointi on rinnastettavissa sisältömarkkinointiin. Niiden välinen ero on pieni, mutta olennainen. Vaikuttajamarkkinoinnin keskiössä on vaikuttaja itse, Mattinen (2020) summaa.

Kuva 1. Vaikuttajilla on oma yleisö, joille he tuottavat sisältöä. (Samkov 2021)

Vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan asiakkaiden tavoitettavuutta (Lahtinen ym.  2022). On kuitenkin huomattava, ettei vaikuttajan kautta saavutettu yleisön koko ei ole merkityksellisin tekijä, vaan saavutettava peitto aihepiirin osalta (Otava media 2024).

Vaikuttajamarkkinointi toimii, sillä vaikuttajilla on sananvaltaa yleisönsä mielipiteisiin ja sen kautta myös ostokäyttäytymiseen (Eeva 2024).  Vaikuttajia voidaan luokitella makro-, mikro- ja nanovaikuttajin. Valtaosa mainonnan euroista sijoittuu makrotasolle, jossa vaikuttajalla on hyvin mittava, mahdollisesti miljoonayleisö. Vaikuttajamarkkinoinnin ennustetaan tulevaisuudessa muuttuvan lähemmäksi mikrovaikuttajayhteisöä, joilla on tyypillisesti alle 10 00 seuraajaa rajatussa kohderyhmässä. (Lahtinen ym. 2022.)

Vaikuttajien hyödyntäminen

Vaikuttajien tekemät yhteistyöt, johon liittyvät erilaiset suositukset, tuotearvostelut ja käyttökokemukset, vaikuttavat vahvasti asiakkaan ostopäätöksen tekemiseen. (Lahtinen ym. 2022.) Mikäli yhteistyö jää ”mukana matkassa” -tyyppiseksi näkyvyydeksi, jää vaikuttaminen pinnalliseksi. Se on kuitenkin mahdollista välttää yhteistyöideoiden, tavoitteiden ja vahvan vuorovaikuttamisen avulla. (Mattinen 2020.)

Jos vaikuttajamarkkinoinnilta halutaan tuloksia, tulee yhteistyö ulottaa koko tapahtuman elinkaarelle. Niin ikään vaikuttajalla on väliä. Tarkasti valitun vaikuttajan kanssa kannattaa sopia yhteiset pelisäännöt tavoitteiden, tulosten mittaamisen sekä aikataulun suhteen.

Kirjoittajat

Rosa Niemi opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tapahtuma- ja matkailuliiketoimintaa ja on löytänyt kiinnostuksensa digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median syövereistä.

Taina Orpana työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan lehtorina ja syttyy markkinointiviestinnän moninaisista mahdollisuuksista.

Lähteet

Eeva. 2024. Vaikuttajamarkkinointi haltuun: kolme vinkkiä vaikuttajayhteistyöhön. SDM. Viitattu 28.5.2024. Saatavissa https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/vaikuttajamarkkinointi

Lahtinen, N., Pulkka, K., Karjaluoto, H. & Mero, J. 2022. Digimarkkinointi. E-kirja. Helsinki: Alma Talent Oy. Saatavissa https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/JABBXXBTABGEE#kohta:Digimarkkinointi/piste:t22M

Mattinen, M. 2020. Mistä kasvua? Opas digiajan johtajalle. E-kirja. Helsinki: Alma Talent Oy. Saatavissa https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/FAIBJXDTEB#kohta:3((20)KASVUHAKKEROINTI(:3.4((20)Kasvutiimin((20)kanavat(:Vaikuttajamarkkinointi/piste:t1

Niemi, R. 2024. Instagram kanavana tapahtumien markkinoinnissa. Opinnäytetyö (AMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/859966

Otava media. 2024. Vaikuttajamarkkinointi. Blogi. Viitattu 12.6.2024. Saatavissa https://yrityksille.otavamedia.fi/mainostajan-ratkaisut/vaikuttajamarkkinointi/

Samkov, I. 2021. A Woman Recording Herself with a Smartphone. Pexels. Viitattu 3.6.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/a-woman-recording-herself-with-a-smartphone-7676409/