Välittävän Etelä-Karjalan menestystekijöitä

Etelä-Karjalan maakuntapäivää vietettiin keskiviikkona 11.10.2023 Imatralla kulttuuritalo Virrassa. Päivän teema oli välittävä Etelä-Karjala. Nuoret ja lapsiperheet nousivat keskusteluissa keskiöön päivän ensimmäisen osion aikana, ja toinen osio keskittyi maineeseen ja yhteistyöhön.

Eteläkarjalaiset ovat brändänneet hymyn (Kuvaja 2023). On paljon meistä itsestämme kiinni, kuinka suhtaudumme ympäröivään maailmaan ja sen muutoksiin. Hymy, toisista ihmisistä välittäminen ja usko omiin kykyihin ovat avainasemassa pohdittaessa muistijälkeä, joka Etelä-Karjalasta jää. Pitovoiman sijaan maakunnassa tulisikin panostaa vetovoimaan, jolla nuoret saadaan palamaan maakuntaan, sillä on luonnollinen osa nuoren elämää haluta kokeilla siipiään ja vahvistaa osaamistaan myös muualla kuin kotimaakunnassa.

Kuva 1. Paneelikeskustelu Etelä-Karjalan tilanteesta. Vas. maakuntajohtaja Satu Sikanen, Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen, Savitaipaleen kunnan kunnanjohtaja Johanna Mäkelä sekä Imatran kaupungin kaupunginjohtaja Matias Hilden. (Kuva: Emma Latvala)

Menestys on tiimityön tulosta

LUT-yliopiston brändi- ja viestintäjohtajan Liisa Kuvajan mukaan mainetyö syntyy pitkäjänteisellä tekemisellä, lähtee strategiasta ja on aina enemmän kuin osiensa summa. Menestys myös syntyy aina tiimityöllä. (Kuvaja 2023.) Tämä sama ohje pätee niin maakunnan elinvoimaan, yrityspalveluihin kuin yksilökohtaisempaan valmentamiseenkin. Ohje on yleispätevä ja lähtee hyvästä ja selkeästä johtamisesta sekä strategiatyöstä; tiimityö on aina enemmän kuin osiensa summa.

Systemaattisella tekemisellä ja aidolla toisten kohtaamisella on suuri merkitys alueen elinvoimaan. Maakuntapäivässä esiintyi myös kirjailija ja mediavaikuttaja Rosa Meriläinen, joka korosti puheessaan kulttuurin merkitystä hyvinvoinnille. Kulttuurilla voidaan vaikuttaa polarisaatioon ja lisätä henkistä huoltovarmuutta. Esiin nousi luovan ajattelun merkitys ongelmanratkaisussa. (Meriläinen 2023.) Tunnejälki, jonka jätämme eteläkarjalaisiin nuoriin, syntyy kohtaamisista.

Kohtaamisista ja yhteisestä strategiasta puhuttiin myös paneelikeskustelussa, jonka juontajana toimi maakuntajohtaja Satu Sikanen. Kuultiin, ettei kuntien tilanne ole niin huono kuin julkisessa keskustelussa on annettu ymmärtää, mutta yhteistyötä tulee silti tiivistää etenkin elinvoima- ja yrityspalveluiden osalta.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Yritysyhteistyö sekä yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Kuvaja, L. 2023. Esitys maakuntapäivässä. Imatra. 11.10.2023.

Meriläinen, R. 2023. Esitys maakuntapäivässä. Imatra. 11.10.2023.