Vanhuksetkin voivat oppia digitaitoja

Moni vanhus luulee, ettei opi vanhemmalla iällä mitään, erityisesti, kun puhe kääntyy digilaitteiden käytön opettelemiseen. Digilaitteet kuitenkin kiinnostavat monia vanhuksia, mutta he kokevat tarvitsevansa henkilökohtaista ohjausta ja opetusta (Alastalo 2014, 119–128).  Digitaidoilla on yhteys kohentuneeseen elämänlaatuun.

”En osaa, kun en ole aikaisemmin käyttänyt tällaisia laitteita”.

Digitaitojen oppiminen ja sen hyödyt vanhuksilla

Vanhukset oppivat hitaammin vanhenemisen tuomien fysiologisten muutosten takia (Gonzalez ym. 2015, 1). Siitä huolimatta he kykenevät omaksumaan uusia teknologisia taitoja sopivissa olosuhteissa. Asiakokonaisuuksien ja keskeisten sisältöjen ymmärtämiseen vanheneminen ei vaikuta (Suutama 2013, 221–222). Kun vanhus kehittää omia kognitiivisia taitojaan oppimalla, hän samalla tukee omaa itsenäisyyttään, kohottaa itsetuntoaan ja vähentää kokemaansa yksinäisyyttään. Digilaitteiden käyttö edistää vanhusten kognitiivisia taitoja, jopa muistisairauden alkuvaiheessa olevat vanhukset hyötyvät digilaitteiden käytöstä. (Chan ym. 2016, 1–11.)

Kannustava, tukea antava ja rohkaiseva ilmapiiri sekä rauhallinen paikka luovat sopivan oppimisympäristön. Joustavan opetusohjelman eteneminen täytyy tapahtua vanhusten tahdin, kiinnostuksen ja innostuksen mukaisesti. Lyhyemmät opetusajat ja toistoa käyttävä opetus ovat tarpeen. Vanhukset hyötyvät vertaisoppimisesta. Heille oppiminen pienemmissä ryhmissä on suositeltavaa. Myös teknisen sanaston muuttaminen helposti ymmärrettäväksi arkikieleksi yksinkertaistaa oppimista. (Chiu ym. 2019, 61.)

Kuva 1. Tablettikerhon ohjaustilanne: yhdessä tabletin salat selviävät (Kuva: Johanna Hyttinen)

Tablettikerhon toiminta ja kokemukset

Opinnäytetyössämme opetimme vanhuksille tablettilaitteen käyttöä eli pidimme tablettikerhoa. Kävimme heidän luonaan Helmi Seniorikodilla kaksi kertaa viikossa, neljän viikon ajan. Tablettikerhoon osallistui kolme 86–94-vuotiasta vanhusta.

Tärkeintä oli opettaa oikeat kosketustavat; nipistys, liuku, näpäytys ja sively. Myös laitteen peruskäyttöä kävimme läpi (virrankatkaisin, kotipainike, ääntensäätely, näytön ominaisuudet, ikonit). Nämä olivat keskeisiä asioita, joita kertasimme jokaisen opetustuokion aikana. Vanhukset itse vaikuttivat opetusohjelmaansa. He valitsivat aiheita, joihin he halusivat tutustua. Heitä kiinnosti vanhat asuinsijat ja lapsuuden ympäristöt: ”Hyvänen aika, tuo taitaa olla meidän laiturimme!”

Erilaisten sanomalehtien selaamisen mahdollisuus houkutteli heitä: ”Onhan se Englannin kuningatar hallinnut pitkään…”

Kameran käyttö ja galleriasta kuvien löytäminen tuotti hilpeyttä: ”Tuon näköinenkö minä olenkin!”

Suurin pelko oli että ”laite menisi rikki”.Tablettikerhossa he saivat turvallisesti kokeilla laitteen käyttöä. Tämä selvästi rohkaisi heitä kokeilemaan itsenäisesti laitteen ominaisuuksia ja lopputulokseen oltiin tyytyväisiä: ”Ihania opettajia kummatkin. Ette yhtään hermostuneet ja jaksoitte auttaa.”

Opetustuokiot kestivät 30–50 minuuttia. Vanhukset olivat innokkaita oppijoita. Heidän rohkeutensa ja mielenkiintonsa käyttää laitetta kasvoi neljän viikon aikana. Oppijan sanoin: ”Siemen on kylvetty”.

Kirjoittajat

Johanna Hyttinen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sairaanhoitaja. Hän on Pia Lottosen kanssa toteuttanut vanhuksille tablettilaitteen opetusta käsittelevän opinnäytetyön.

Sari Lappalainen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtori, joka on toiminut opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Alastalo, K. 2014. Toivomukseni teknologialle. Kyselyn tulokset. KÄKÄTE. Helsinki: Vanhustyön keskusliitto ry.

Chan, M., Haber, S., Drew, L. & Park, D. 2016. Training Older Adults to Use Tablet Computers: Does It Enhance Cognitive Function? The Gerontologist. Oxford Journals. 56(3). [Viitattu 06.04.2020]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4873760/

Chiu, C-J., Tasi, W-C., Yang, W-L. & Guo J-L. 2019. Computers & Education. How to help older adults learn new technology? Results from a multiple case research interviewing the internet technology instructors at the senior learning center. Elsevier.

Gonzalez, A., Paz Ramirez, M. & Viadel, V. 2015. ICT Learning by Older Adults and Their Attitudes toward Computer Use. Current Gerontology and Geriatrics Research. Hindawi. [Viitattu 06.04.2020]. Saatavissa: https://www.hindawi.com/journals/cggr/2015/849308/

Suutama, T. 2013. Muisti ja oppiminen. Teoksessa Heikkinen E., Jyrkämä J., Rantanen T. (toim.) Gerontologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 216-226.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *