Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! ‒ verkostojen synergiasta hankkeeksi

Kehittämisessä olennaista on löytää osaajia, joilla on samanlaisia visioita ja kehittämisen suuntia. Erilaisten asiantuntijoiden vahvuus on erilaisissa näkökulmissa, joista saadaan yhdistettyä yhteinen visio, tavoite ja kehittämissuunta. Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeen (LAB 2022) ideoinnin taustalla on korkeakoulurajat ylittävä yhteistyö ja samanlaiset intressit sekä yhteneväinen visio tulevaisuudessa tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta.

[Alt-teksti: Kolme henkilöä, yksi aikuinen mies ja kaksi pientä lasta, tanssivat samanlaisin liikkein kuin heitä opastava pieni robottinukke.]
Kuva 1. Robottitanssia. (Pavel Danilyuk 2021)

Muutama vuosi sitten LUT-yliopistossa järjestettiin JHC Centerin avajaistilaisuus, jossa tutkija Heidi Piili ohjasi lapsille 3D-kynätulostimen käyttöä. Keskustelumme ohjautui yhteistyöhön korkeakoulujen välillä ja konkretisoitui sosionomikoulutuksen varhaiskasvatuksen opettajiksi suuntautuville opiskelijoille 2019‒2020 järjestetyissä digiworkshopeissa. Opiskelijat pääsivät kokeilemaan 3D-tulostuksen lisäksi ohjelmointia LegoEv3:lla ja BeeBoteilla sekä tutustumaan robotiikkaan PARO-hyljerobotin avulla.

Palautteet olivat innostuneita ja kannustivat meitä miettimään jatkoyhteistyömahdollisuuksia. Verkosto laajeni MFG 4.0 -hankkeen (Strategisen tutkimuksen neuvosto 2022) ja hankekoordinaattori Anna Huuskon suuntaan. Keskusteluissamme nousivat esiin PIAAC-tutkimuksen tulokset: digitaalisen osaamisen taidot ongelmanratkaisun osalta ovat heikot yli 35-vuotiaiden osalta (Hämäläinen ym. 2019).

Dialogi LUMA-toiminnassa (LUMA 2022) mukana olevan Johanna Naukkarisen kanssa täydensi näkemyksiämme teknologian opetuksesta aikuisille. Hän osallistui myös Uudet lukutaidot -podcastiin, joka käsitteli tyttöjä ja teknologiaa (Opetushallitus 2021). 

Webinaarista hankkeeseen

Viime marraskuussa järjestimme Varhaiskasvatuksen digiosaaja -webinaarin yhteistyössä Opetushallituksen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman kanssa (LAB 2021). Keynote-puhujina olivat kasvatustieteen tohtori Minna Koponen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Rehunen, joiden teemoina olivat ylikulttuurinen mediaosaaminen sekä digitaaliset opetussisällöt varhaiskasvatuksessa. Webinaarin kuulijat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, nostivat keskusteluun muun muassa tietosuojakysymykset, eri alustojen käytön haasteet sekä digipedagogiset näkökulmat varhaiskasvatuksessa. Erityistä kiinnostusta herätti varhaiskasvatuksen järjestäjien vastuu sekä erilaiset linjaukset tietosuojan, ohjelmistojen ja sosiaalisen median osalta.

Yhteiseksi muodostunut teemamme ja ajankohtainen Opetushallituksen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma innosti meitä yhdessä hakemaan hankerahoitusta Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta. Näin sai alkunsa Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hanke (LAB 2022).

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen ammattilaisten digitaalista osaamista, mediaosaamista ja uusien teknologioiden hallintaa valtakunnallisten tavoitteiden mukaan (Opetushallitus 2022, Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022). Hankkeen aikana järjestettävät koulutuspilotit ohjaavat laajentamaan osaamista kannustaen osallistujia teknologian rohkeaan kokeiluun omassa työssä. Linkki hankkeen www-sivuille: Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! (LAB 2022.)

Kirjoittajat

Anna Huusko toimii LUT-yliopistossa projektikoordinaattorina.

Minna Markkanen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina ja Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Hän on erikoistunut oppimiseen ja opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä.

Johanna Naukkarinen toimii tutkijatohtorina LUT yliopistossa ja johtaa LUTin ja LABin Junior University -toimintaan sisältyvää, yhteistyössä LUMA-keskus Suomi (2022)-verkoston  kanssa toteutettavaa tiede- ja teknologiakasvatustoimintaa.

Heidi Piili toimii erikoistutkijana Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan konetekniikan osastolla. Hän on työskennellyt 20 vuotta digitaalisten valmistustekniikoiden parissa, kuten lasertyöstö ja teollinen 3D-tulostus. Hän on opettanut 3D-tulostusta yli kymmenen vuotta ja julkaissut aiheesta pedagogisia artikkeleita.

Lähteet

Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., Cincinnato, S. 2019. What makes the difference – PIAAC as a resource for understanding the problem-solving skills of Europe’s higher-education adults. Computers & Education,Volume 129,2019,Pages 27-36 . Viitattu 10.05.2022. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131518302847   

LAB. 2021. Varhaiskasvatuksen digiosaaja. Webinaari 23.11.2021. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=VMgFKiAExMw

LAB. 2022. Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! Hanke. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://www.vakadigi.fi/

LUMA. 2022. LUMA-keskus Suomi. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://www.luma.fi/

Opetushallitus. 2021. Intohimona oppiminen. Tytöt ja teknologian aloille hakeutuminen. Keskustelijoina Leinonen, E. Leppänen, P., Naukkarinen, J. & Orajärvi, K. Podcast. Viitattu 10.05.2022. Saatavissa rajoitetusti  https://playlist.megaphone.fm/?e=JKSO3564959136

Opetushallitus. 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2022. Viitattu 10.05.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Uudet lukutaidot. 2022. Viitattu 10.05.2022. Saatavissa https://uudetlukutaidot.fi/ 

Pavel Danilyuk. 2021. Danilyuk, P. Mies, tyttö, tanssiminen. Pexels. Viitattu 11.5.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-tytto-tanssiminen-seisominen-8294822/

Strategisen tutkimuksen neuvosto. 2022. MFG 4.0. Hanke. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa  https://mfg40.fi/