Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Luontomatkailu perustuu luonnossa toteutettavaan toimintaan, kuten erilaisiin aktiviteetteihin ja hyvinvointia edistäviin kokemuksiin ja elämyksiin (Mattila & Kallioniemi 2020). Luontomatkailulla on vahva yhteys kulttuuriin. Menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita, jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia ja tietoja, kutsutaan kulttuuriperinnöksi. Kulttuuriperintöä löytyy muun muassa kaupungeista, taajamista, luonnonmaisemista ja arkeologisista kohteista (Vihreälehto 2021).

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen toteuttamassa Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi hankkeessa (LAB 2022) kootaan Päijät- ja Kanta-Hämeen luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa, kehitetään niihin liittyvää tuotteistamista sekä lisätään kohteiden ja palvelujen näkyvyyttä. Linkki Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen sivuille.

Yhtenä toimenpiteenä hankkeessa kehitetään luontokohteiden maastoinformaatiota tuottamalla sisältöä uusiin maastoinfotauluihin.

Kuva 1. Kollaasi visualisoinneista, jotka on tehty Clip Studio Paint -grafiikkaohjelmassa. (Kuva: Lara Dawood)

Maastoinfotaulujen visualisointiin kuuluu kulttuuriperintötietojen kerääminen valituista luontokohteista. Tietoja ja kuvia löytyy esimerkiksi inventointiraporteista, kirjoista sekä kulttuuri- ja tiedeaineiston finna.fi-hakupalvelusta ja kulttuuriympäristön palveluikkunasta kyppi.fi. Visualisointeja tehtiin muun muassa Päijät- ja Kanta-Hämeen kansallispuistojen eri kohteista.

Karttoja, tietoa ja kuvia

Maastoinfotaulujen sisältö vaihtelee luontokohteen mukaisesti. Esimerkiksi jos luontokohde on luontopolku, tauluissa pitää näkyä selkeästi alueen kartta ja merkit sekä niiden selitykset. Infotaulussa voi olla myös tietoja alueen luonnosta sekä toimintaohjeet hätätilanteessa.  Jos kyseessä on infotaulu tietystä rakennuksesta tai henkilöstä, esillä kannattaa olla enemmän tietoja henkilön tai rakennuksen historiasta ja mahdollisesti myös kyseisen aikakauden elämästä.

Kohteisiin liittyvä kulttuuriperintötieto on muotoiltu yleistajuiseen ja visuaaliseen muotoon. Kuvitukset tukevat infotauluissa kerrottuja tietoja. Kuvituksien kautta voidaan kertoa tarinaa ja viedä ihmisiä matkalle.

Maastoinfotaulujen merkitys

Matkailijalle on tärkeää tietää, miksi kohde on kiinnostava ja mikä sen tausta on. Vetovoimaisten luontomatkailukohteiden suosio perustuu tyypillisesti luonnon ja kulttuurin yhdistymiseen kohteessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2022). Maastoinfotaulujen kautta matkailija saa paikan päällä tiedon kohteen merkityksestä eli sen historiasta, luontoarvoista tai paikkaan liittyvistä tarinoista. Luontokohteisiin liittyvän kulttuuriperinnön näkyväksi tekeminen on tärkeää paitsi matkailulle myös ympäristö- ja kulttuuriperintökasvatuksen näkökulmista. Maastoinfotaulut ovat digitaalisten sovellusten ja alustojen rinnalla yksi tapa tallentaa ja siirtää tietoa kulttuuriympäristöstämme yhä uusille sukupolville ja matkailijoille.

Kirjoittajat

Lara Dawood on kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa ja harjoittelijana Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa.  

Maisa Anttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana sekä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Mattila, M. & Kallioniemi, K. 2020. Luontomatkailun vetovoima on puhtaassa luonnossa ja hiljaisuudessa. LAB Pro. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/luontomatkailun-vetovoima-on-puhtaassa-luonnossa-ja-hiljaisuudessa/

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartta: Työryhmän ehdotus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:21. Viitattu 3.6.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-811-3

Vihreälehto, I. 2021. Mitä on kulttuuriperintö? Opetushallitus. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mita-kulttuuriperinto

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 17.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi