Verkkokauppa ja some-markkinoinnin haasteet

Some-markkinointi tarkoittaa erilaisia myynninedistämiskeinoja sosiaalisessa mediassa. Monelle verkkokaupalle ja yritykselle mainonta somessa muuttuu yhä tärkeämmäksi myynnin edistämisen keinoksi tulevaisuudessa. Tämän takia aloittelevien mainostajien kannattaa myös selvittää, kuinka paljon markkinointibudjettia tähän kannattaa varata ja kuinka kattavaa markkinointi palveluissa on.

Kyseisissä palveluissa voi asettaa päiväkohtaisen markkinointibudjetin, jonka mukaan palvelu tulee myös laskuttamaan yritystä. Miten hinnoittelu palveluissa eroaa kuitenkin käytännössä ja mitä panostettavalla rahalla saa? Opinnäytetyössä tarkasteltiin, miten Suomen yleisimmissä digimarkkinoinnin kanavissa mainostaminen tapahtuu aloittelevan verkkokaupan näkökulmasta (Väisänen 2022). 

Suomessa suurin videotoistopalvelu on YouTube. Vaikka palvelua ei voi suoraan kutsua sosiaaliseksi mediaksi, on se todella tärkeä markkinointikanava seuraajien määrän puolesta. Meltwaterin (2021) mukaan suomalaisia 17–54-vuotiaita käyttäjiä, jotka katsovat palvelua viikoittain, oli 2021 vuonna 3,1 miljoonaa.

Mainonnan hinnoittelu YouTubessa perustuu katselukertoihin, joka Suomessa vaihtelee useimmiten 1–5 sentin välillä per katselukerta. Jos mainosta näytetään katsojille, jotka ovat jo nähneet sen, voi hinta olla korkeampi. Yleensä 10 000 katselukertaa maksaa siis noin 100–500 euroa. Mainoksesta pitää maksaa vasta, kun katsoja näkee koko mainoksen, eli jos mainos ohitetaan, ei siitä laskuteta. (Karvonen 2022.)

Instagramin käyttäjämäärä kiilasi Facebookin ohi

Facebook ja Instagram ovat saman katon ja omistuksen eli Metan alla ja mainoksien tekeminen tapahtuu samassa palvelussa. Suurin muutos vuonna 2021 Suomen somekentällä oli Instagramin käyttäjämäärän kehitys ohi Facebookista. Molemmat alustat omistavan Metan tietojen mukaan Suomessa Instagramia käyttäneitä oli kuukausittain noin kolme miljoonaa, kun taas Facebookia käyttäneiden määrä jäi noin 2,9 miljoonaan suomalaiseen käyttäjään. (Valtari 2022.) Facebook- ja Instagram-mainonnassa verkkokauppa Armorson sai 20 €:n päiväbudjetilla tavoitettuja katsojia eli impressioita/näyttökertoja 3–5 tuhatta, ja 50 €:n budjetilla keskimäärin 8–10 tuhatta katsojaa. (Väisänen 2022.) 

Kuva 1. Somen tunnettuja brändejä ovat muun muassa Youtube, Instagram, Facebook ja TikTok. (BiljaST 2021)

TikTok ei ole vain lasten leikkikenttä

TikTok on kasvanut koko ajan suositummaksi myös Suomessa. Aktiivisia käyttäjiä TikTokin datan mukaan on Suomessa jo noin 1,3 miljoonaa. TikTok on ylipäätään ollut yksi maailman eniten kasvaneista alustoista vuonna 2021. Monia voi yllättää se, että TikTokin datan mukaan Suomessa 80 prosenttia käyttäjistä on täysi-ikäisiä, joten lasten leikkikenttä alusta ei todellakaan ole. (Valtari 2022.)

TikTok-asiakaspalvelija Erik Hagen (2022) kertoi haastattelussa, että alle 30 €/päiväbudjetti ei toimi kovin hyvin palvelussa, sillä algoritmi ei saa tarpeeksi otantaa kohdistamiseen. Haastattelusta selvisi myös, että hyvän kampanjan palvelusta saa, kun käyttää päivittäin noin 300 € mainostamiseen. Kuitenkin case-verkkokauppa saavutti 30 euron päiväbudjetilla TikTok-mainonnalla jopa 15–30 tuhatta impressiota päivässä (Väisänen 2022).

Kirjoittajat

Emil Väisänen opiskelee liiketaloutta ja valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksiköstä.  

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina.

Lähteet

BiljaST. 2021. Jovanovic, B. Social media, social networks, icons. Pixabay. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/photos/social-media-social-networks-icons-6363633/?download

Hagen, E. 2022. 24.2.2022 Haastattelu. TikTok, SMB Account Executive, Nordics.

Karvonen, L. 2022. YouTube -mainonnan hinta – mistä maksat markkinoidessasi? Suomen Digimarkkinointi Oy. Viitattu 18.4.2022. Saatavissa https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/youtube-mainonnan-hinta

Meltwater. 2021. Pikaopas yrityksen YouTube-markkinointiin – tältä YouTube näyttää 2020-luvulla. Viitattu 17.4.2022. Saatavissa https://www.meltwater.com/fi/blog/youtube-markkinointi-yrityksille

Valtari, M. 2022. Sosiaalinen media Suomessa 2022. LM Someco. Viitattu 18.4.2022. Saatavissa https://lmsomeco.fi/blogi/sosiaalinen-media-suomessa/

Väisänen, E. 2022. Markkinointistrategia ja brändin tunnettuuden kehittäminen Case: Armorson. Opinnäytetyö. Liiketalouden koulutusohjelma AMK. Lappeenranta: LAB ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204286408